Ennakoiva PPC-tasanopeussäädin säästää polttoainekuluja – 10 kysymystä ja vastausta ajamista helpottavasta järjestelmästä

  • Ennakoiva tasanopeussäädin PPC (Predictive Powertrain Control) laskee Actrosin ja Arocsin kulutusta jopa 5 prosenttia – nyt myös mutkaisilla maaseututeillä ja -reiteillä.
  • Järjestelmä yhdistää etäisyysavustimen, tarkan 3D-tasoisen karttamateriaalin ja GPS-paikkatiedot.
  • ”PPC voi päästä parempiin tulokseen kuin kokenut kuljettaja”, Mercedes-Benz Trucksin tuotekehitysjohtaja, Prof. Dr. Uwe Baake lupaa 

Mercedes-Benzin raskaiden kuorma-autojen polttoaineenkulutus on tasaisesti laskenut. Esimerkiksi uusi Actros kuluttaa maantie- ja moottoritieajossa noin 3 prosenttia vähemmän dieseliä kuin edeltäjänsä. Maaseututeillä kulutus on jopa 5 prosenttia aikaisempaa pienempi. Yksi eron selittäjistä on edelleen kehitetty Predictive Powertrain Control eli PPC-tasanopeussäädin, joka optimoi perinteisen vakionopeussäätimen, vaihteiston ja moottorinohjauksen toiminnan.  Mercedes-Benz Trucksin tuotekehitysjohtaja, Prof. Dr. Uwe Baake vastaa seuraavassa kysymyksiin PPC:n toiminnasta ja tarkoituksesta.

1. Mikä PPC:n tarkoitus on?

PPC:n päämääränä on säästää niin paljon polttoainetta kuorma-autossa kuin mahdollista ja siten tukea kuljettajan ajamista parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestelmä huomioi automaattisesti maaston topografian, tien linjauksen ja liikennemerkit. Näin vältetään kaikki tarpeeton jarruttelu, kiihdyttäminen ja vaihteensiirrot, mikä edistää kulutuksen optimointia. PPC:n valitsema ajotapa on usein taloudellisempi kuin ammattikuljettajalla, jopa silloin kun kuljettaja tuntee sekä reitin että autonsa suorituskyvyn erittäin hyvin.

2. Kuinka paljon PPC:n avulla voi säästää?

Älykäs ajonopeuden ja vaihteiston ohjausjärjestelmä säästää keskimäärin 5 prosenttia polttoainetta verrattuna autoon, jota ei ole varustettu PPC:llä. Uutta Actrosia suunniteltaessa PPC:tä kehitettiin edelleen, jolloin saavutettiin kaksi etua: PPC toimii nyt myös alemmalla tieverkostolla ja maaseutureiteillä, mutta samalla järjestelmän toimintaa onnistuttiin kehittämään myös maantie- ja moottoritiekäytössä. Pelkästään uusimman PPC-version käyttäminen voi säästää polttoainetta 1,5 prosenttia lisää verrattuna järjestelmän aikaisempaan versioon.

3. Mistä PPC saa tarvitsemansa informaation?

Järjestelmä ”tuntee” yli 95 prosenttia Euroopan alemmasta tieverkosta ja valtateistä. Se yhdistää GPS-paikkatiedon ja auton tarkan sijainnin digitaaliseen 3D-karttatiedostoon ja laskee sen perusteella ”sähköisen horisontin”, johon ko. auto ja sen vallitseva ajotapa sovitetaan automaattisesti. Samalla PPC laskee ajoneuvon suunnan ja tien topografian, suunnittelee niiden perusteella vaihteensiirrot ja niiden ajat sekä määrittää ennakoivasti auton nopeuden. Lisäksi järjestelmä huomioi etäisyysavustimen tuottamat tiedot, jotta edessä ajavien ajoneuvojen liikkeet voidaan ottaa huomioon voimalinjan kulutuksen minimoimiseksi.

4. Kuinka PPC toimii moottoriteillä ja valtateillä?

PPC alentaa kulutusta muun muassa optimoimalla automaattivaihteiston EcoRoll-säästötoiminnon, joka pyrkii hyödyntämään ajoneuvon liike-energian mahdollisimman tehokkaasti. Järjestelmä voi esimerkiksi jättää väliin aktiivisen kiihdyttämisen, mikäli tasanopeudella etenevä auto on jo saavuttamassa halutun ajonopeuden. PPC huomioi myös maaston vaihtelevat pinnanmuodot. Ennen ylämäkeä järjestelmä vaihtaa tarvittaessa automaattisesti pienemmälle vaihteelle ja kiihdyttää autoa säädetystä nopeudesta enimmillään 40 sekunnin ajan, jotta auton oma liike-energia voidaan hyödyntää nousussa. Alamäissä PPC vaihtaa pienemmälle vaihteelle siten, että moottorijarrutus on mahdollisimman tehokas.  

5. Miten PPC ja etäisyysavustin toimivat yhdessä?

Kiitos uuden, ennakoivan etäisyyden määrittelyn, PPC optimoi ajoneuvon liikkeet, kun autonominen ja älykäs vakionopeussäädin on aktivoitu. Järjestelmä seuraa edessä olevia ajoneuvoja ja ottaa ne huomioon laskiessaan tulevia, tasanopeudella ajettavia jaksoja. Siten PPC voi suunnitella vaihtamisen ylös tai alas ja nopeuden kehityksen hyödyntääkseen auton liike-energian parhaalla mahdollisella tavalla. Auto osaa myös tiputtaa omaa vauhtia ajoissa, mikäli edessä oleva ajoneuvo pakottaa sen hiljentämään.

6. Miten PPC toimii alemmalla tieverkolla?

Uuden Actrosin myötä PPC:n toiminta-alue laajeni päätieverkolta alemmille ja vähemmän liikennöidyille teille. Järjestelmä ei nyt huomioi vain maastonmuotoja ja korkeuseroja, vaan myös mutkien kaltevuuden, nopeusrajoitukset ja risteysalueiden etuajo-oikeudet. Tähän mennessä tasanopeussäätimen käyttöä alemmalla tieverkolla ei erityisesti suositeltu, koska kuljettajan oli puututtava manuaalisesti liian moneen nopeasti vaihtuvaan liikennetilanteeseen. Nykyisen PPC:n avulla vakionopeuden käyttö onnistuu vaivatta, mikä vähentää kuljettajan kokemaa stressiä ja tuottaa jopa 5 prosentin kulutussäästöt. Tarkkojen karttojen ansiosta PPC tunnistaa tulevat nopeusrajoitukset, mutkat, kiertoliittymät ja risteykset sekä huomioi stop-merkit ja väistämisvelvollisuudet. 

7. Kuinka PPC:n toiminnot osoitetaan kuljettajalle?

Actrosissa ja Arocsissa PPC aktivoituu automaattisesti, kun kuljettaja ottaa käyttöön auton vakionopeussäätimen tai mukautuvan vakionopeussäätimen ohjauspyörän vasemman käden painikkeella ja auto on saavuttanut 15 kilometrin nopeuden. Tämän merkiksi näyttöruutuun syttyy valkoinen PPC-symboli. Väri vaihtuu vihreäksi, kun järjestelmä toimii aktiivisesti. Samalla grafiikka piirtää kartan edessä olevasta reitistä liittymineen ja risteyksineen ja näyttää vallitsevan nopeusrajoituksen.

8. Miten PPC toimii?

PPC:n ollessa edellä kuvattuun tapaan aktivoituna kuljettaja voi Järjestelmä-valikon kautta säätää sallituksi tasanopeuden ylitykseksi 2–15 kilometriä tunnissa, valitusta ajo-ohjelmasta riippuen. Alinopeuden säätövara on -1–-10 kilometriä. Kuljettaja voi niin ikään säätää nopeuden, josta lähtien PPC alkaa pudottaa nopeutta mutkaan saavuttaessa tai auto alkaa valmistautua edessä olevaan Stop-merkkiin tai väistämisvelvollisuuteen. Etäisyysavustimen avulla kuljettaja voi lisäksi säätää välimatkaa, josta alkaen oma ajoneuvo alkaa reagoida edessä olevaan liikenteeseen.

9. Kuinka kuljettaja voi keskeyttää PPC:n toiminnan?

PPC aktivoituu taustalla, kuljettajalle ilmoittamatta, heti kun tasanopeussäädin on aktivoitu ja auto kykenee määrittämään kuvan ja horisontin edessä olevasta reitistä. Mikäli PPC:n määrittämä nopeus ei tyydytä kuljettajaa, hän voi ohittaa järjestelmän koska tahansa esimerkiksi jarrua tai kaasupoljinta painamalla. PPC on niin ikään mahdollista deaktivoida täysin auton Multimedia Cockpitin pienemmän monitoiminäytön PPC Asetukset -valikosta.

10. Mihin autoihin PPC on saatavissa?

Ennakoiva tasanopeussäädin PPC on saatavana useimpiin uuden Actrosin ja Arocsin mallivaihtoehtoihin. Järjestelmä on viimeksi tullut tarjolle myös raskaimpiin, jopa 120 tonnia painaviin kuorma-autoihin ja yhdistelmiin, nelivetoautoihin sekä raskaisiin ajoneuvoihin, joiden varusteena on hydraulinen etuveto (HAD; Hydraulic Auxiliary Drive) tai TRC-hidastuskytkin (Turbo Retarder Clutch).

Lähde: News Cision