Kuljetusalan tulevaisuus

Koska automaattiset rekat valtaavat tiet, siirtyykö kuljettaminen entistä enemmän rautateille, kuten Volvo ilmoitti jo nyt siirtävänsä, vai väheneekö yksinkertaisesti tavaramäärät niin, että kuljetusten määrä laskee ja sitä kautta kuljetusala joutuu muutenkin suureen myllerrykseen?

Jo nyt kuljetus- ja logistiikka on ollut muutosten kourissa mm. Suomen Postin ongelmien ja muutosten kautta ja uudet tuulet puhaltavat kuluttajille näkyvissä kuljetuspalveluissa. Aivan samalla tavalla kuin kuljetuspalvelut muuttuvat niin samalla tavalla muuttuu myös kuljettajien käyttämät viihdepalvelut. Pitkien työpäivien ja pakollisten työtaukojen sisään ovat tulleet erilaiset mobiilipelit, jotka ovat tulleet korttipelien ja ylipitkien työpäivien auttajiksi. Jokainen kuski, jolla on älypuhelin, laptop tai tabletti autossa mukana voi pitää peli tauon ja vaikka kokeilla miltä tuntuu kasino ilman rekisteröitymistä, eli nettikasino, joka ei vaadi pelaajaa erikseen luomaan itselleen pelitiliä. Pelitili tai itseasiassa pelilupa syntyy kasinolle tehtävän talletuksen yhteydessä, jossa samalla tunnistetaan pelaaja, ja hän saa kaikki kasinon sadat pelit käyttöönsä. Luonnollisesti ei kaikki kuskit pelaa rahapelejä, mutta nettipelit ovat oiva vaihtoehto huoltamoiden kolikkopeleille ja ainahan voi pelata vaikka virtuaalista rekkapeliä!

Ajaminen ja työajat

Kuljettajien työolot ovat parantuneet vuosi vuodelta koko Euroopassa, mutta samalla myös kilpailu on koventunut ja Suomenkin teillä nähdään paljon rekkoja muualta Euroopasta. Kuskien ajo- ja lepoaikoja koskevat määräykset ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella pois lukien ne kuljettajat, jotka ovat ajopiirturin käyttöpakon ulkopuolella ja heitä koskettaa sitten Suomen työaikalaki ja mahdolliset työehtosopimukset.

Koska sitten tulee selkeitä sääntöjä? Jos auton massa on yli 3,5 tonnia tai jos auto on yli yhdeksän hengen kuljettamiseen. Kuljettajalla pitää olla ajossa mukana kuljettajakortti, 28 edellisen vuorokauden piirturilevyt sekä mahdollinen oma ajopäiväkirja. Kuljettajilla on vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat!

Sääntöjä ja poikkeuksia on kohtuullisen paljon, mutta yleisesti on hyvä tietää, että vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 9 tuntia ja sitä saa pidentää kaksi kertaa viikossa tunnilla. Miten se sitten lasketaan? Ajoaikaa on kaikki se aika, kun ajoneuvo on liikenteessä ja viikoittainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia ja kahdessa viikossa se on enintään 90 tuntia!

Joka 4,5 tuntia kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko ja se voidaan pitää kahdessa osassa, toinen vähintään 15 minuuttia ja toinen vähintään 30 minuuttia – tauon aikana ei saa tehdä minkäänlaista työtä. Tauko on todellakin tarkoitettu lepäämiseen.

Ajamisen ja taukojen lisäksi on määrätty vuorokausilepo, joka on sitten 11 tuntia jokaista 24 tuntia kohden. Viikossa kuskilla pitää olla vähintään yksi 45 tunnin viikkolepo, ja sen pitää alkaa viimeistään kuuden 24 tunnin jakson kuluttua edellisestä viikkolevosta.

Uudet autonomiset rekat

Miksi robottiautot ovat tulossa liikenteeseen? Syy on yksinkertainen: noin 95% EU:ssa tapahtuvista auto-onnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Virheet johtavat tuhansiin kuolleisiin joka vuosi. On todennäköistä, että automaattiset, itseohjautuvat rekat ja myös autot vähentäisivät merkittävästi tieliikenteen uhrilukua.

Teknologia kehittyy ja on hyvinkin todennäköistä, että 2020-luvulla robottirekat tulevat EU:n liikenteeseen. Samalla on EU-tason tavoitteena harmonisoida turvallisuus- ja liikennesäännöt EU-tasolla. Suurin kuluerä ei todennäköisesti ole itse autot vaan autonomiseen ajoon vaadittava infrastruktuuri.

Autonomian kertaus

Emme siis kertaa Suomen historia autonomiaa vaan sitä, että autot jaetaan viiteen luokkaan liittyen niiden ajo-ominaisuuksiin, tai nimenomaan ajonhallintaominaisuuksiin.

Ensimmäisellä eli 0 tasolla on 0% automaatio, missä kuljettaja hoitaa ohjauksen, kiihdytykset, jarrutuksen, ympäristön tarkkailun ja mahdolliset varajärjestelyt.

Toisella tasolla ollaan autonomisen ajamisen taso 1:llä, missä pääosin ollaan tällä hetkellä. Kuljettaja yhä valvoo ja ohjaa autoa mutta autoissa on ajoavustin, joka auttaa ohjauksessa, kiihdytyksessä sekä jarrutuksessa.

Kolmas taso eli osittaisen automaation taso tarkoittaa tasoa, missä auto voi hetkittäin ohjata itse – tällainen auto on ollut meilläkin koeajossa.

Neljäs autonomisen ajon taso on ehdollinen automaatio, missä auto voi ohjata, kiihdyttää, jarruttaa ja tarkkailla ympäristöä, mutta kuski yhä on itse vaikuttamassa kaikkeen ja ratti on auton oleellinen osa.

Neljäs ja viides taso ovat tasoja, jotka tulevat varmasti käyttöön 2020-luvulla, sillä viides taso eli autonomisen ajon neljäs taso tarkoittaa merkittävää automaatiota, jossa auto valvoo ja ohjaa itse, eikä kuskin enää tarvitse käytännössä tehdä mitään. Viidennellä tasolla autossa kuitenkin on vielä ratti kuskille.

Korkein autonomisen ajon taso on kuudes taso, jonne on kaavailtu päästävän 2030-luvulla. Siinä auto todellakin valvoo ja ohjaa itse, eikä autossa ole enää välttämättä lainkaan ohjaislaitteita matkustajille, sillä kuljettajaa ei enää erikseen tarvita.