Stora Enson turvallisuusviikko keskittyy puunhankinnassa liikenneturvallisuuteen

Stora Enso järjestää maailmanlaajuisen turvallisuusviikon kaikissa yksiköissään 16. marraskuuta alkavalla viikolla. Suomen puunhankinnassa turvallisuusviikon aikana nostetaan esiin erityisesti liikenneturvallisuutta ja aivojen vireyttä. Stora Enson puunhankinnan tapaturmista noin 20 prosenttia tapahtuu liikenteessä.

– Meille Stora Ensossa turvallisuus on ykkösasia ja tavoitteemme on, että jokainen työntekijämme pääsee töistä turvallisesti kotiin jokaisena päivänä, Stora Enson Suomen puunhankinnan henkilöstöjohtaja Jussi Lemmetty sanoo.

Turvallisuusviikon aikana Stora Enso nostaa valokeilaan erityisesti liikenneturvallisuuden, joka on iso osa puunhankinnan jokapäiväistä arkea: töihin ja töistä lähteminen, metsäkäynnit, puukuljetukset, koneiden siirrot ja metsänomistajatapaamiset liittyvät usein kulkemiseen paikasta toiseen. Työpäivän jälkeen ohjelmassa on kaupassakäynnit, harrastukset ja lasten kuljetukset.

– Liikenne on meidän kaikkien arkea – olimmepa jalankulkijoita, autoilijoita tai pyöräilijöitä. Stora Enson puunhankinnassa työtapaturmista noin viidennes liittyy liikenteeseen, minkä vuoksi haluamme tehdä oman osamme tapaturmien ja onnettomuuksien vähentämiseen. Avainsana on ennakointi, Lemmetty sanoo.

Stora Enso tutkii työn kuormitusta ja vireyden merkitystä turvallisuuteen

Ennakointi on tiedostamista ja varautumista, mutta myös toimintatapojen harjoittelua. Stora Enso esimerkiksi järjestää turvallisuusviikolla henkilöstölleen koulutuksia, miten toimia onnettomuuspaikalla. Stora Enso myös helpottaa henkilöstönsä ja yhteistyökumppaneiden turvallisuushavaintojen kirjaamista ottamalla käyttöön uuden turvallisuussovelluksen. Turvallisuushavaintojen perusteella Stora Enso kehittää muun muassa työtapoja turvallisemmiksi.

– Olemme tehneet pitkäjänteistä turvallisuustyötä vuosikausia. Henkilöstömme tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden on saatu aktiivisella työllä laskemaan runsaasta kolmestakymmenestä kolmeen. Samaa pitkäjänteistä turvallisuustyötä tekevät myös meidän sopimusyrittäjämme puunkorjuun, kuljetusten ja metsänhoidon puolella, Stora Enson Suomen puunhankinnan turvallisuuspäällikkö Kari Kellokoski sanoo.

Turvallisuusajattelun merkitys on korostunut vuosien aikana puunhankinnassa – mutta myös kotioloissa. Stora Enson Suomen puunhankinnan henkilöstöstä jopa 90 prosenttia kokee, että työpaikan turvallisuuskulttuurilla on ollut positiivista vaikutusta vapaa-ajan turvallisuuskäyttäytymiseen. Ja kotona tapahtuu usein yksi merkittävimmistä turvallisuusteoista: lepo.

– Yksi keino välttää onnettomuuksia ja tapaturmia on pitää huolta omasta vireydestä. Liikenneturvallisuuden ohella keskitymme turvallisuusviikon aikana myös aivotyöhön ja vireystilan säilyttämiseen. Loppusyksyn aikana tutkimme Työterveyslaitoksen kanssa henkilöstömme työn kuormittavuutta ja aivotyön sujuvuutta, mitkä vaikuttavat olennaisesti vireyteen muun muassa liikenteessä, Kellokoski toteaa.

Lue, millaisiin turvallisuusseikkoihin metsäammattilaiset kiinnittävät huomionsa

Metsäasiantuntija

Hakkuukoneenkuljettaja

Puutavara-auton kuljettaja