Marketing options
Management CNC Carnival News Company Ltd
Haku

Liikenne ja Suomi

Suomen liikenne kehittyy hitaasti, koska olemme pieni maa ja rakentaminen on kallista. Suomessa on jo pitkälti vanhentuneet tiet, vähän lentokenttiä ja kohtuullinen rataverkko.

Suomen liikennetilastot ovat kaikki saatavilla monipuolisesti nykyisestä Väylästä. Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tietilastot-sivulla julkaistaan tieliikennettä kuvaavia tilastoja sekä tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Liikennemääräkartat

Väylävirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat valtion ylläpitämiltä teiltä.

Nopeustilastot

Väylävirasto on seurannut autojen nopeuksien kehitystä vuodesta 1961 alkaen. Autojen nopeustilastot löytyvät näiltä sivuilta.

Rajaliikennetilastot

Väylävirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

LAM-kirjat

Väylävirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

Tieliikenteen kehitys pääteillä

Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan kuukauden liikennemääriä verrataan vertailukuukauden liikennemääriin.

Onnettomuustilastot

Onnettomuustilastot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin, joita täydennetään Liikenne- ja viestintäviraston sekä Tilastokeskuksen tiedoilla. Tietojen sisällöstä ja laadusta vastaa Tilastokeskus, josta onnettomuustiedot saadaan kerran kuukaudessa. Aineisto sisältää yksityiskohtaista tietoa onnettomuudesta, onnettomuuden osapuolista ja henkilöistä. Väylävirastossa onnettomuustietoihin liitetään tierekisteristä tapahtumapaikan tie- ja liikenneoloja kuvaavat tiedot.

Tietilasto

Tietilasto (SVT) on vuosittain ilmestyvä perustilasto, joka kuvaa aikasarjoin ja alueittain tiestön ja liikenteen tilaa maanteiden verkolla. Tilasto kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT). Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Traficom https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/tilastot