Marketing options
Management CNC Carnival News Company Ltd
Haku

Sääntösuomi

Suomi on täynnä erilaisia sääntöjä, aivan kuten on kaikkialla muuallakin. Tälle sivustolle lisäämme vähitellen erilaisia liikenteeseen liittyviä sääntöjä, joita tulee vastaamme.


Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ovat valtaosin peräisin EU-lainsäädännöstä, mutta merkittävässä roolissa ovat myös kansalliset säädökset, jotka koskevat mm. ajoneuvojen käyttöä tiellä, rekisteröintiä, katsastusta ja verotusta. Viralliset määräykset on aina tarkistettava viranomaislähteistä kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut mitat ja massat on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa 407/2013. Uudistuksessa enimmäismassa nousi 76 tonniin. Samalla suurin sallittu korkeus nousi 4,2 metristä 4,4 metriin

Yhdistelmätyypit

Yhdistelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen yhdistelmätyyppiin. Nämä ovat moduuliyhdistelmät sekä kaikki näihin kuulumattomat. Moduuliyhdistelmillä tarkoitetaan rakenteellisesti yli 22,00 metriä pitkiä täysperävaunuyhdistelmiä ja yli 16,50 metrisiä puoliperävaunuyhdistelmiä. Moduuliyhdistelmien maksimipituus on 25,25 metriä. Yli 22,00 metriä pitkissä yhdistelmissä pitää olla ABS-jarrut. Suomi ja Ruotsi ovat ainoat Euroopan unionin maat jotka sallivat näiden liikkumisen.

Taulukko suurimmista sallituista mitoista Suomen yleisten teiden normaaliliikenteessä (pdf) on julkaistu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuljetuksen korkeus, leveys tai pituus saa ylittää taulukossa annetut mitat vain kuljetettaessa jakamatonta esinettä. Suomi sallii kaikkien muiden EU- ja ETA-valtioiden ajoneuvoille samojen mittojen käytön kuin suomalaisille ajoneuvoille.

Lisäksi ELY-keskus on julkaissut liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukaisen taulukon erikoiskuljetusten vapaista mittarajoista eli suurimmista mitoista, joihin ei tarvita kuljetuslupaa (pdf).

Ajoneuvon kokonaismassa

Ajoneuvon kuormaamisessa on tärkeää tietää, mikä on ajoneuvon kokonaismassa, sillä tieliikenteessä on tarkasti määritelty ajoneuvoille suurimmat sallitut kokonaismassat ja mitat. Ajoneuvon todellisen kokonaismassan selvittämiseksi tarvitaan ensiksi tieto siitä, mikä on auton omamassa. Auton omamassa on ajoneuvon massa kuormaamattomana, mutta täydessä ajokunnossa silloin, kun kaikki tavanomaiset varusteet ovat mukaan luettuina. Tavanomaisiin varusteisiin luetaan mm. kuljettaja, polttoneste sekä työkalut. Ajoneuvon omamassan saa selville myös rekisteröintitodistuksesta.

Kun auton omamassa on tiedossa, tulee siihen lisätä kuorman massa eli paino, jotta saadaan ajoneuvon kokonaismassa selville. Matkustajat lasketaan myös kuormaksi, jolloin jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan katsotaan painavan yli 75 kiloa. Näin ollen mikäli auton omamassa on esimerkiksi 2000 kg ja autoon kuormataan vaikkapa 1500 kiloa tiiliä, on ajoneuvon kokonaismassa 3500 kg. Autoa kuormattaessa on tärkeää huomata, että rekisteriotteen tekniseen osaan merkitty ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä ei saa ylittyä.