Miksi teknologiatrendit ovat viime aikoina vauhdittaneet logistiikan innovaatioita?

Elämme vuotta 2021, joka myös näkyy tämän päivän moderneissa trendeissä ja tekniikan innovatiivisissa kehityksissä. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja viime vuodet ovat tuoneet mukanaan useita loistavia innovaatioita, jotka ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. Nämä ovat huomattavasti helpottaneet ihmisten arkipäivää, tuoneet mukanaan jännittäviä uusia tuotteita sekä helpottaneet yrityksiä optimoimaan toimintojaan aiempaa tehokkaammiksi.


Mitä kaikkea teknologian kehitys on viime aikoina tuonut tullessaan? Mihin kaikkeen nämä mullistukset ovat vaikuttaneet? Entä miten logistiikka-ala on kyennyt soveltamaan näitä uusimpia trendejä? Miksi et ottaisi asiasta selvää lukemalla nyt tämän artikkelin.

Tuoreimmat teknologiatrendit ja niiden käyttömahdollisuudet

Viime vuosien aikana teknologia on tuonut mukanaan useita mullistuksia. Olemme päässeet kokemaan VR- ja AR- teknologian mukanaan tuomia jännittäviä simuloituja virtuaalisia elämyksiä, surffailemaan 5G:n mukanaan tuomilla nopeilla mobiiliverkkoyhteyksillä sekä helpottamaan arkipäiväisiä toimintoja tekoälyn sekä IoT-teknologian kehityksen ansiosta. Mutta millaisista trendeistä on kyse ja mihin niitä kyetään todellisuudessa hyödyntämään? Seuraavaksi kurkistamme hieman lähemmin muutamiin maailmaa mullistaviin trendeihin, joita teknologia on tuonut mukanaan.

VR- ja AR-teknologia

Virtuaalitodellisuuteen perustuva tekniikka on ollut suuressa kasvussa viime vuosikymmenen aikana. Virtuaalisesti simuloitujen ympäristöjen luominen on muun muassa auttanut rakennusteollisuutta havainnollistamaan kaupunkikuvaa sekä rakennusten ulkoasua, ennen varsinaisen projektin valmistumista. Se on myös tuonut loistavia mahdollisuuksia viihdealalle, kun esimerkiksi konsertteja päästään nykyään kokemaan virtuaalisessa ympäristössä.


Virtuaalitodellisuus on myös hiipinyt peliteollisuuden pariin, tarjoten kuluttajille jännittäviä elämyksiä, joissa he pääsevät osaksi peliä esimerkiksi VR-lasien avulla. Niin konsolipelaaminen kuin myös nettipelaaminen on mullistunut virtuaaliympäristöä hyödyntävän tekniikan avulla. Tätä teknologiaa kehitellään edelleen peli-alalla ja esimerkiksi erilaiset pikakasinot pyrkivät löytämään keinon soveltaa sitä toimintaansa.

Tämä veisi rahapelaamisen aivan uudelle tasolle, kun asiakkaat kykenisivät todella astumaan kasinon virtuaalisista ovista sisään ja olemaan osana oikeaa kasinoiden tarjoamaa ilmapiiriä. Tällaisia mahdollisuuksia kehitellään parhaillaan ja onkin mielenkiintoista nähdä, millaisia kokonaisuuksia tulemme tulevaisuudessa näkemään.

5G, IoT ja tekoäly

5G-verkon kasvu, IoT-teknologia ja tekoälyn kehitys ovat kuluneiden vuosien aikana kulkeneet lähestulkoon käsi kädessä. Nopeamman mobiiliverkon kasvu on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia. Yksi loistava esimerkki tästä ovat 5G:n ja AI-teknologian yhdessä mahdollistamat älytoiminnot. Nämä yhdessä esineiden internetin kanssa ovat muun muassa vieneet älykotien kehittelyn täysin uusiin sfääreihin.

Tekoäly on tuonut mukanaan lukuisia mahdollisuuksia myös yritysten ihmeellisessä maailmassa, sillä sen avulla suoritettavia toimintoja kyetään optimoimaan muun muassa erilaisten tuotantoprosessien parantamiseen, liikenneturvallisuuden kehittämiseen sekä asiakaspalvelun sujuvoittamiseen. Mahdollisuudet ovat lähestulkoon rajattomat ja on mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea tekoälyn kehitys tulee tuomaan tullessaan.

Uusimmat teknologiatrendit logistiikan parissa

Teknologian kehitys muuttaa myös logistiikan alaa valtavasti. Erilaisten teknologian tuomien mullistusten avulla logistiikan prosesseja kyetään parantamaan, joka muuttaa työmenetelmiä huomattavasti. Ihmisiä tämä ei suinkaan korvaa, mutta työnkuvat tulevat sen myötä tulevaisuudessa muuttumaan.

Tällä hetkellä useat logistiikan parissa työskentelevät yritykset hyödyntävät data-analytiikkaa sekä esineiden internettiä prosessiensa optimoimiseen. Tämän lisäksi jonkin verran nähdään jo tekoälyn avulla toimivien robottien avulla hoidettavia toimintoja. Tämä ei ole kuitenkaan vielä tässä vaiheessa valtavan suuri trendi, mutta se kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Tekoäly tuleekin mullistamaan logistiikka-alaa valtavasti.

Automatisaatio on tulevaisuudessa suurten logistiikkakeskusten ehdottomasti tärkein ominaisuus, sillä sen avulla jakelutoimintoja kyetään parantamaan ja kehittämään aiempaa nopeammiksi ja sujuvammiksi. Useat yritykset ovatkin jo investoineet suuria summia automatisoidakseen tuotantoprosessinsa.


Tämä tulee tottakai vaikuttamaan myös ihmisten työnkuvaan, sillä perinteisten töiden automatisoitumisen myötä ammatiosaajien työt myös kehittyvät. Tämä ei suinkaan tarkoita vähentymistä työpaikoissa, vaan sen myötä tarjolle tulee täysin uudenlaisia työnkuvia.

Logistiikka on yksi suuri teollisuudenala, joka on ottanut teknologiatrendit omikseen ja lähtenyt kovalla otteella hyödyntämään niitä omien toimintojensa parantamiseen. Tämän ansiosta prosesseista tulee aiempaa sujuvampia ja nopeampia.

Innovaatioita ja tulevaisuuden suunnitelmia

On mahdotonta vielä tässä vaiheessa täysin ennustaa, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan kun puhutaan teknologian kehityksestä. Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja sen uusimpia innovaatioita pyritään aina parhaimman mukaan optimoimaan myös liiketalouden sekä tuotannon erilaisiin prosesseihin.

Kuluneiden vuosien uusimmat trendit ovat auttaneet automatisoimaan lukuisia toimintoja, joka on helpottanut monien alojen operaatioita ja palveluita. Logistiikka-ala on yksi markkinoiden suurimmista kuluttajista, kun puhutaan teknologian innovaatioista. Se on jo nyt onnistunut parantamaan operaatioitaan optimoimalla uusimmat trendit osaksi toimintaansa ja suurien investointien ansiosta voimme odottaa, että Euroopan logistiikka-ala tulee muuttumaan teknologian kehityksen myötä dramaattisesti seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana.