Scania toimittaa sähkökuorma-autoja LKAB:n kaivokseen Pohjois-Ruotsissa

Yksi sähkökäyttöinen raskas kippiauto toimii LKAB:n Malmivaaran kaivoksessa, ja sen rinnalla on toinen sähkökäyttöinen nosturiauto, joka on mukautettu erityisesti näitä kaivostoimintoja varten. Tämä asiakasläheinen kehitystyö antaa Scanialle mahdollisuuden testata ja käyttää täysin sähkökäyttöisiä kuorma-autoja vaativassa maanalaisessa kaivosympäristössä.

Sekä Scania että LKAB toimivat toimialoilla, joilla on parhaillaan meneillään merkittäviä muutoksia vastuullisuuden parantamiseksi. Nämä kaksi vakiintunutta teollisuusyritystä yhdistävät nyt voimansa tuodakseen sähköajoneuvot LKAB:n kaivoksiin, mikä on askel kohti tulevaisuutta ja vastuullista liikennettä kaivosteollisuudessa.

LKAB pyrkii olemaan yksi maailman vastuullisimmista kaivosyrityksistä. Reitti turvalliseen, tuottavaan ja hiilidioksidipäästöttömään rauta- ja terästeollisuuteen alkaa kaivosten rautamalmista, ja nyt se laajennetaan koskemaan myös kuljetuksia.

”Sähkökäyttöiset kuorma-autot ovat osa tavoitetta asettaa uusi standardi vastuulliselle kaivostoiminnalle, joka perustuu täysin fossiilivapaisiin polttoaineisiin. Olemme siirtymässä pois fossiilisesta dieselistä, ja testatessamme akkukäyttöisten sähköajoneuvojen kapasiteettia, kuorma-autojen valintaa koskevien päätösten täytyy edistää tuottavuuden lisäksi myös kaivoksen vastuullisuutta ja työympäristön turvallisuutta”, LKAB:n projektipäällikkö Peter Gustavsson sanoo.

Raskaan kippiauton kokonaispaino kuorma mukaan lukien on 49 tonnia, ja sillä kuljetetaan jäännöstuotteita. Toinen kuorma-auto on varustettu nosturilla, joka on tarkoitettu porausterästen kuljettamiseen maanalaisiin porauslaitteisiin. Nosturilla varustettu sähkökuorma-auto ladataan varikolla, mutta joustavuuden lisäämiseksi lataus on mahdollista myös työmaalla. Ajoneuvojen odotetaan aloittavan toimintansa LKAB:ssa vuoden 2022 aikana.

”Teemme jatkossakin yhteistyötä sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka ovat halukkaita kokeilemaan innovatiivisia ratkaisuja kanssamme. Scanialle on erittäin arvokasta päästä testaamaan sähköajoneuvoja äärimmäisessä ympäristössä kaivoksen todellisissa toiminnoissa. Lisäksi sähkökäyttöinen raskas kippiauto on ensimmäinen laatuaan alalla ja jälleen yksi todella suuri askel matkalla kohti vastuullisia kuljetusratkaisuja kaikissa sovelluksissa”, Scanian E-mobility-yksikön johtaja Fredrik Allard sanoo.

”Scanian osallistuminen muutosprosessiimme on arvokasta, koska se antaa meille mahdollisuuden arvioida Scanian akkukäyttöisiä ajoneuvoja. Toivomme voivamme yhdessä kehittää ja rakentaa fossiilivapaita ajoneuvoja, jotka ovat yhtä tuottavia tai jopa tuottavampia kuin nykyiset ajoneuvomme”, Gustavsson toteaa lopuksi.