SSAB EcoUpgraded -konseptin hyödyt tulevat esiin ILAB-konteissa – 9 hiilidioksiditonnin säästö per kontti

ILAB Container on Pohjoismaiden johtava konttien toimittaja, joka pitää SSAB EcoUpgraded -konseptia erittäin hyödyllisenä, kun asiakkaille halutaan viestiä erikoislujien terästen ja ILAB-konttien eduista.

ILAB on SSAB:n pitkäaikainen asiakas, joka on soveltanut SSAB EcoUpgraded -konseptia kontteihinsa jo usean vuoden ajan. ILAB suunnittelee ja myy kontteja Pohjoismaiden markkinoille. Kontit valmistaa puolalainen yritys JK Kiedrowski.

Mikä SSAB EcoUpgraded on?

SSAB EcoUpgraded -konseptissa asiakkaat voivat vaihtaa erikoislujaan teräkseen ja keventää valmistamiensa koneiden ja laitteiden painoa, parantaa niiden polttoainetehokkuutta ja pidentää käyttöikää. Kaikki nämä tekijät pienentävät hiilijalanjälkeä merkittävästi. SSAB EcoUpgraded vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä teräksen tuotannossa että tuotteiden koko elinkaaren aikana.

SSAB tarkastelee kunkin käyttökohteen erikseen ja vertaa potentiaalisia käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjenvähennyksiä tuotannossa syntyviinhiilidioksidipäästöihin. Näin löydämme ne tuotteet, joissa erikoislujan Strenx®-teräksen ja/tai Hardox®-teräksen käytöstä on eniten hyötyä. Kun hiilidioksidipäästöjentakaisinmaksuaika päättyy, ajoneuvo tuo edelleen päästövähennyksiä, jotka ovat merkittävämpiä kuin alkuperäinen päästövelka.

Säästöä ja tehoa toimintaan – parempi tuotto

Oletetaan, että ajoneuvolla kuljetetaan samaa kokonaiskuormaa koko sen elinkaaren ajan. Erikoislujien terästen ansiosta voidaan tehdä vähemmän matkoja, koska jokaisella matkalla voidaan kuljettaa suurempaa kuormaa. Tämä merkitsee pienempää polttoaineenkulutusta, vähäisempää huoltotarvetta ja pienempiä ajokustannuksia.

Oletetaan, että ajoneuvojen käyttöä jatketaan samalla määrällä matkoja mutta ylimääräisellä kuormituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla ajanjaksolla voidaan kuljettaa enemmän tavaraa.

”SSAB EcoUpgraded -konseptin edut ovat havaittavissa sekä kestävän kehityksen että talouden näkökulmista. Itse asiassa ne edustavat saman kolikon eri puolia. Päästöjen vähentäminen ja säästöt kulkevat käsi kädessä”, toteaa SSAB:n Thomas Hörnfeldt.

EcoUpgraded-sovellus on käyttökelpoinen työkalu todellisten etujen osoittamiseen asiakkaalle

SSAB EcoUpgraded – mobiilisovellukseen syötetään ajoneuvon tyyppi ja käyttöparametrit. Sovellus esittää visuaalisen raportin arvioiduista polttoainesäästöistä, hiilidioksidisäästöistä laitteen käyttöiän aikana sekä hiilidioksidin takaisinmaksuajasta, jotka voidaan saavuttaa siirtymällä erikoislujiin teräksiin.

”Panostamme asiakassuhteissamme sekä yksityiskohtiin että kokonaiskuvaan. Asiakkaamme arvostavat kestävyyttä, mutta kun he säästävät polttoainetta, he luonnollisesti myös säästävät rahaa. SSAB EcoUpgraded -konseptin ja -sovelluksen avulla voimme osoittaa konkreettisesti, kuinka konttiemme ja SSAB:n erikoislujien terästen valinta vaikuttaa asiakkaan oman liiketoiminnan kestävyyteen, taloudellisuuteen, kustannussäästöihin ja lopulta tuottoihin”, kertoo ILAB:n toimitusjohtaja Jim Isaksson.

”Sanotaan, että toimitamme ILAB-kontteja, mutta käytännössä ajattelemme ohjaavamme kierrätysalaa kohti uutta, entistä helpompaa jätteenkäsittelyä. SSAB EcoUpgraded sopii kuvaan erinomaisesti”, Isaksson jatkaa.

ILAB-kontin tapauksessa hiilidioksidin 9,2 tonnin kokonaissäästö syntyy käytetyn teräsmäärän pienenemisestä (1,0 tonnia), rakenteen kevenemisestä (2,7 tonnia) ja suuremmasta kapasiteetista (5,4 tonnia). Hiilidioksidin takaisinmaksuaika on 43 kuukautta. Hyötykuorman lisäys on 520 kg, ja loppukäyttäjän polttoainesäästöt ovat yli 42 000 Ruotsin kruunua (kun ajoneuvoa käytetään 8 vuoden ajan 30 000 km vuodessa).

”Olemme nyt myyneet yli 10000 tällaista konttia, joten kuka tahansa voi laskea kokonaishyödyn”, toteaa Isaksson lopuksi.

SSAB EcoUpgraded -konseptin etuja

”Ympäristövastuusta huolehtiminen parantaa myös liiketoimintaa. Vaihtamalla tavallisen teräksen erikoislujaan teräkseen asiakkaamme voivat keventää tuotteidensa painoa niiden lujuudesta tinkimättä ja parantaa samalla tuotteiden kestävyyttä sekä tuottavuutta. Tuotteiden elinkaaren näkökulmasta tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä suurin osa haitallisista ympäristövaikutuksista muodostuu tuotteiden käytön aikana”, kertoo SSAB Shapen Joachim Eresjö.

Koska erikoisluja teräs on myös tavallista terästä kestävämpää, sitä tarvitaan vähemmän tuotteiden valmistamiseen. Tämä vähentäähiilidioksidipäästöjä. SSAB EcoUpgraded -tuotteiden hiilidioksidipäästötpienenevät enemmän kuin tuotteeseen tarvittavan uuden, päivitettävän osan tuotannossa syntyväthiilidioksidipäästöt. Vähennykset riippuvat tuotteen suunnittelusta ja siitä, onko paino keskeinen tekijä.

LUE LISÄÄ

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/kestava-kehitys/kestava-tuotevalikoima/ecoupgraded
https://www.ssab.com/support/calculators-and-tools/ssab-ecoupgraded-app

SSAB:n erikoislujalla teräksellä on useita etuja sekä ympäristön että asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta:

  • Ohuempaa terästä voidaan käyttää tuotteen lujuudesta tinkimättä
  • SSAB EcoUpgraded -osien ja -ajoneuvojen valmistukseen kuluu tavallista vähemmän resursseja
  • Sama kuorma saadaan kuljetettua vähemmällä polttoaineella ja vähemmillä ajoilla
  • Pienemmät hiilidioksidipäästöt tuotteen koko elinkaaren aikana
  • Tiukkenevien ympäristövaatimusten täyttäminen jo etukäteen
  • Ajoneuvo- ja laitevalmistajat voivat kohentaa ympäristöprofiiliaan ja saada tätä kautta kilpailuetuja