Uuden sähkö- ja kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-auton ostamiseen tukea Traficomilta

Uuden sähkö- tai kaasukäyttöisen paketti- tai kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun hankintaan voi saada rahallista tukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Tuen määrä on 2 000 – 50 000 euroa riippuen ajoneuvosta.

Tuen edellytyksenä on, että hankittava paketti- tai kuorma-auto on täyssähköinen tai sen pääasiallisena käyttövoimana on kaasu. Perävaunun on oltava sähkökäyttöinen. Lisäksi ajoneuvon on oltava uusi ja ensirekisteröimätön ja sen voi hankkia, kun Traficom on antanut tuesta myönteisen päätöksen.

”Hankintatukihakemus tulee tehdä Traficomille ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa. Sitovalla hankinnalla tarkoitetaan tilaus-, kauppa- tai pitkäaikaisvuokrasopimuksen tekoa”, tarkentaa asiantuntija Antti Hänninen. Hankintatukea voidaan myöntää yksityishenkilöille ja yrityksille. Jos tuen hakija on yksityishenkilö, pitää ajoneuvon tulla hakijan omaan käyttöön.

Tuen saaja sitoutuuensirekisteröimään hankittavan ajoneuvon Suomeen. Ajoneuvon pitää olla rekisterissä vähintään yhden vuoden ensirekisteröinnistä. ”Ajoneuvon hankkija myös sitoutuu pitämään ajoneuvon omistuksessaan tai hallinnassaan vähintään vuoden ajan. Pitkäaikaisvuokrattava auto sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa liikenneasioiden rekisterissä vähintään kolmeksi vuodeksi”, tarkentaa Hänninen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä ja että tuen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät valtionavustuslain mukaisesti.

Yritykset voivat saada tukea useamman ajoneuvon hankintaan

Hankintatuki voidaan myöntää saman ajoneuvon hankintaan ainoastaan kerran. Tukea voidaan myöntää kalenterivuoden aikana yksityishenkilölle yhteen sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiautoon ja yhteen kaasu- tai sähkökäyttöiseen kuorma-autoon tai perävaunuun.  

Yrityksille voidaan kalenterivuoden aikana myöntää tukea enintään viidelle sähkö- tai kaasukäyttöiselle pakettiautolle. Lisäksi yritys voi hakea tukea enintään viidelle kaasu- tai sähkökäyttöiselle kuorma-autolle tai perävaunulle.

Tuen määrät riippuvat hankittavasta ajoneuvosta

Sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan tukea voi saada 2 000 – 6 000 euroa. Kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan voi saada tukea 2 000 – 14 000 euroa. Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan tukea voi saada 6 000 – 50 000 euroa. Tuki maksetaan hankintatukipäätöksen mukaisesti ensirekisteröinnin jälkeen.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuet ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpidekokonaisuutta.  Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja päästöjen poistaminen kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

Lisätietoja

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöiselle pakettiautolle

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöiselle kuorma-autolle sekä sähkökäyttöiselle perävaunulle