Dachserin kasvun keskiössä maantiekuljetukset

Liikevaihto kasvoi vakaasti 1,6 prosenttia vuonna 2019; Euroopan maantieliikenteessä kasvua 2,9 prosenttia; logistiikkatiloihin ja IT-järjestelmiin investoitiin 151 miljoonaa euroa

Vaikka globaali talous heikkenee yhä, Dachser pystyi jatkamaan kasvuaan vuonna 2019. Logistiikan tarjoaja kasvatti konsolidoitua liikevaihtoaan 1,6 prosentilla 5,66 miljardiin euroon. Kasvun taustalla oli jälleen Road Logistics -liiketoiminta-alue, liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 4,60 miljardiin euroon. Sitä vastoin Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alue laski 4,1 prosenttia, mikä johtui pääasiassa autoteollisuusasiakkaiden lentorahtipalveluiden heikentyneestä kysynnästä.

Liikevaihdon kasvu konsernitasolla on ristiriidassa laskevien lähetys- ja tonnimäärien kanssa. Vaikka lähetysten määrä laski noin 3,7 prosenttia 83,7 miljoonasta 80,6 miljoonaan, tonnimäärä laski vain hiukan edelliseen vuoteen verrattuna ja putosi 1,0 prosenttia 41,4 miljoonasta 41,0 miljoonaan tonniin. ”Kun taloudellinen tuuli kääntyy, laatu ja luotettavuus merkitsevät enemmän kuin koskaan”, sanoo Bernhard Simon, CEO Dachser. ”Siksi olemme entistä sitoutuneempia varmistamaan, että työntekijämme ovat päteviä ja motivoituneita, ja siksi investoimme jatkuvasti verkostoihimme, prosesseihimme ja tietotekniikkaamme.”

Liiketoiminnan kehitys yksityiskohtaisesti

Dachserin Road Logistics -liiketoiminta-alue, joka käsittää teollisuustuotteiden (European Logistics) ja elintarvikkeiden (Food Logistics) kuljetuksen ja varastoinnin, toi jälleen yritykseen vakautta kasvamalla. Vuonna 2019 Road Logistics kasvatti konsolidoitua liikevaihtoaan 2,9 prosenttia 4,47 eurosta 4,60 miljardiin euroon. European Logistics -liiketoimintalinjan osuus Road Logistics -liiketoiminnan tuloista oli 3,63 miljardia euroa (+2,4 prosenttia). ”Rajat ylittävät palvelut pysyivät vahvoina ja sopimuslogistiikka kehittyi myönteisesti koko Euroopassa. Vaikka tavaraliikennemarkkinoiden tilanne on rauhoittunut vuoden 2019 aikana, kuljettajien ja pätevän henkilöstön puute Saksassa ja monissa muissa Euroopan maissa on edelleen kiireellisimpiä haasteitamme”, Simon selittää.

Dachserin Food Logistics -liiketoimintalinja saavutti voimakkaimman kasvun vuonna 2019, ja sen liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia 917 miljoonasta eurosta 964 miljoonaan euroon. Käsiteltyjen lähetysten määrä laski 1,7 prosenttia ja tonnimäärä nousi hieman, 0,6 prosenttia. ”Elintarvikelogistiikka on ollut liiketoimintamallimme luotettava pilari jo vuosia”, Simon sanoo. ”Allianssit kumppaniemme kanssa Euroopan elintarvikeverkostossa ovat osoittautuneet erittäin vakaiksi ja hedelmällisiksi.”

Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 4,1 prosenttia vuonna 2019, 1,19 miljardista eurosta 1,14 miljardiin euroon; lähetysten määrä laski 5,6 prosenttia. ”Lento- ja merilogistiikassa tunnemme liiketoimintaympäristön vaikutukset, jotka ovat erittäin epävakaat ja joihin maailmankaupan häiriöt vaikuttavat suuresti”, Simon sanoo. ”Lentorahtiliiketoiminnassamme Saksan autoteollisuuden heikkojen kuljetuspalveluiden kysynnän vaikutukset ovat erityisen ilmeisiä.” Vuonna 2019 Dachser ryhtyi toimiin parantaakseen tämän liiketoiminta-alueen tulevaisuuden näkymiä. Niihin kuului Life Sciences/Pharma ja Fashion & Sports -sektoreiden lisääminen asiakaskuntaan sekä rautatiepalvelujen laajentaminen uudelle silkkitielle. Lento- ja merikuljetukset, erityisesti LCL, kytkettiin tiiviimmin Euroopan maantiekuljetusverkostoon. Lisäksi Dachserin itse kehittämän Othello-kuljetushallintajärjestelmän käyttöönotto on nyt pääosin valmis. ”Vuoden 2020 puoliväliin mennessä käytämme omaa kuljetushallintajärjestelmäämme hoitamaan 99 prosenttia kaikista lähetyksistä. Tästä syntyvät parannukset tehokkuudessa ja tuottavuudessa tuovat entistä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme”, Simon sanoo.

Koronaviruskriisissä – Vakauden ankkuri vaikeina aikoina

Palvelunsa laadun entisestään parantamiseksi perheomistuksessa oleva yritys sijoitti viime vuonna 151 miljoonaa euroa kauttakulkuterminaalien ja varastojen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä IT-järjestelmiin ja teknisiin laitteisiin. Vastaavaa määrää investointeja suunnitellaan myös kuluvalle vuodelle. Koronaviruksen puhkeamisen vuoksi Dachserin, kuten monien muidenkin yritysten, on kuitenkin sopeutettava tavoitteitaan. Simon selittää: ”Lopullista vaikutusta liiketoimintaamme on vaikea ennustaa; voimme vain arvioida tilannetta päivittäin ja reagoida tilanteen vaatimalla tavalla, ketterästi ja joustavasti. Yritystoiminnan nykyiset rajoitukset huomioon ottaen emme voi välttää teollisuustuotteiden kuljetusten volyymin laskua etenkin Espanjassa ja Ranskassa. Palvelumme ja asiakasrakenteen suhteen omaksumme kuitenkin tietoisesti erittäin laajan kannan, jotta pystymme sopeutumaan hyvin uusiin skenaarioihin. Olemme logistiikkayrityksenä avainasemassa elintarvikealan perustoimitusketjussa ja oletamme tämän liiketoiminnan pysyvän suhteellisen vakaana.”

Dachser paransi edelleen omavaraisuusastetta vuonna 2019 yli 57 prosenttiin. Dachserilla on nykyään noin 31 000 työntekijää, ja sen palveluksessa on enemmän työntekijöitä kuin koskaan aiemmin. “Olemme siitä erittäin ylpeitä, koska työntekijämme ovat tarjoamamme palvelun sydän ja selkäranka. Työpaikkojen turvaaminen on ensisijainen tavoitteemme vuonna 2020”, Simon sanoo. ”Haluamme myös pysyä vakaana ja luotettavana kumppanina asiakkaille ja alihankkijoille. Yhdessä voimme voittaa koronaviruksen synnyttämän kriisin kohtuullisilla hinnoilla ja oikeudenmukaisilla palkkioilla ja luoda perustaa tulevalle kasvulle.”

Katsaus lukuihin:

Net revenue (in EUR millions) 2019 (provisional) 2018 (final) Change in 2019
vs. 2018
Road Logistics 4,596 4,465 +2.9%
European Logistics3,6323,548+2.4%
Food Logistics964917+5.1%
Air & Sea Logistics 1,137 1,185 -4.1%
Consolidation
(deducting revenue from company interests of 50% and lower)
-75 -80
Group 5,658 5,570 +1.6%

Dachserilla on noin 31 000 työntekijää 393 toimipisteessä ympäri maailmaa. Konsernin liikevaihto oli noin 5,7 miljardia euroa vuonna 2019. Samana vuonna logistiikkapalvelujen tarjoaja käsitteli yhteensä 80,6 miljoonaa lähetystä, joiden paino oli 41,0 miljoonaa tonnia. Maaorganisaatiot edustavat DACHSERia 44 maassa. Lisätietoja DACHSERista osoitteessa www.dachser.com

Suomessa Dachser toimii kahdella eri yritysnimellä:

DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy hoitaa lento- ja merikuljetuksia (Air & Sea Logistics).  

DACHSER Finland Oy hoitaa maantiekuljetuksia (European Logistics).