DHL Freight alkaa kompensoida maantierahdin päästöjä

Kansainvälisiä maantiekuljetuspalveluja tuottava DHL Freight (Finland) Oy on aloittanut ilmastopäästöjen kompensoinnin kuljettamilleen kappaletavaralähetyksille.  Lokakuun 2019 alusta alkaen CO2-kompensointi sisältyy automaattisesti suomalaisten asiakkaiden tuonti-, vienti- ja kotimaan kappaletavaralähetyksiin.

”Konsernimme maailmanlaajuinen ympäristönsuojelutavoite on vähentää kaikki logistiikan päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Yksi tavoitteen osatekijöistä on tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä palveluita ja auttaa helpolla ja selkeällä tavalla yrityksiä tekemään toimitusketjuistaan vihreämpiä”, sanoo DHL Freightin Suomen toimitusjohtaja Kai Wicklund. ”Kappaletavaralähetysten päästöjen kompensoinnilla haluamme vastata tähän asiakkaidenkin esittämään tarpeeseen. Tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuudenkompensoida osa- ja täyskuormiensa hiilijalanjäljen.”

DHL Freight hoitaa kompensoinnin rahoittamalla ympäristöhankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja edistävät kestävän kehityksen tavoitteita.

Valitut päästökompensaatiohankkeet ovat Gold Standard -sertifioinnin mukaisia, ja päästö­laskelmien luotettavuuden varmentaa vuosittain riippumaton ulkopuolinen verifiointiyritys SGS.

DHL:n globaalin GoGreen-ympäristöohjelman muihin osa-alueisiin kuuluu mm. kuljetusverkoston, -kaluston ja rakennusten hiilitehokkuuden optimointi. Ajatusmallia ohjaa kaksi pääperiaa­tetta: kuluta vähemmän ja käytä puhtaam­paa energiaa. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta, hyödyntää entistä enemmän vaihtoehtoisia energialähteitä ja polttoaineita sekä panostaa kuljetus­ketjujen suunnitteluun ja lastausten sekä nouto- ja jakelureittien optimointiin. Liikennöitsijöitä kannustetaan hankkimaan vähäpäästöistä kalustoa ja henkilöstöä ympäris­töystävälliseen toimintaan koulutuksen sekä erilaisten tapahtumien kautta.

DHL Freightin kappaletavarakuljetuksissa on kyse todelliselta tai tilavuuspainoltaan alle 2500 kilon lähetyksistä, jotka usein koostuvat yhdestä tai useammista kuormalavoista. Kappaletavarat kuljetetaan terminaalien kautta, missä ne kootaan osaksi isompaa kuljetusta.