Logistiikkayritys alensi päästöjä 78 % uusimalla jakelukalustonsa ja kylmäjärjestelmänsä

Ravintola- ja elintarvikelogistiikan yritys HAVI Logistics alensi merkittävästi jakelutoimintojensa hiilijalanjälkeä. Päästöt alenivat jopa 78 %, kun yritys uusi puolet jakelukalustostaan. Uusissa rekoissa käytetään biokaasua ja jäljelle jäävissä vanhoissa rekoissa siirrytään käyttämään biodieseliä. Tämän lisäksi HAVI Logistics uusi kylmäjärjestelmänsä jakelukeskuksessaan laajan energiaremontin yhteydessä. 

Uudistusten myötä muun muassa kylmäainevuodot poistuvat, minkä ansiosta CO2-päästöt vähenevät entisestä noin 402,3 tonnista vuodessa noin 0,1 tonniin vuodessa.

Kylmäainevuodoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt tulevat vähenemään, kun ilmastolle haitallisista kylmäaineista luovuttiin ja käyttöön otettiin hiilidioksidi, joka on luonnollinen kylmäaine. Aiemmin käytetyt kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja.

Kaasurekkojen lisäksi HAVI Logistics siirtyy jäljelle jäävissä dieselkäyttöisissä rekoissa fossiilisen dieselin käytöstä uusiutuvaan dieseliin, joka valmistetaan pääosin jätteistä ja tähteistä. Tämän muutoksen myötä kuljetusten CO2-päästöt vähenevät noin 593 tonnia vuodessa.

”Nyt tehtyjen investointien myötä HAVI otti jälleen merkittävän askeleen ympäristöystävällisempään suuntaan. Logistiikkatoimijana ymmärrämme vastuumme. Haluamme näillä toimenpiteillä kertoa, että Suomessa on toimijoita, jotka aidosti miettivät kestävän kehityksen näkökulmasta omaa ja asiakkaidensa liiketoimintaa.”, sanoo HAVI Logisticsin toimitusjohtaja Mikael Tuompo.

Siirtyminen kokonaisuudessaan biopolttoaineisiin (biokaasu ja biodiesel) vähentää HAVI Logisticsin kuljetusten päästöjä vuositasolla yhteensä noin 83 %, joka vastaa noin 920 tonnin CO2-päästövähenemää.

Näillä toimenpiteillä HAVI Logisticsin operatiivisten toimintojen päästöt pienenevät kokonaisuudessaan 78 %, eli yhtiö saavuttaa yhteensä 1388 tonnin CO2-päästövähennyksen vuodessa. Tämä vastaa 8,8 miljoonaa henkilöautolla ajettua kilometriä eli 220 kierrosta maapallon ympäri.

Energiatehokkuuden palveluyritys EcoReal Oy vastasi logistiikkakeskuksen kylmälaite- ja energiaremontin suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.