Kuljetukset, kustannukset ja rahoitus

Nykyään kuljetuksille tuntuu olevan sekä yksityis- että yrityspuolella entistä enemmän vaihtoehtoja. Kuljetusyrityksiä ei välttämättä ole sen enempää kuin aiemminkaan, mutta kuljetuksia myydään isojen nimikkeiden alla ja esimerkiksi Posti on menettänyt paljon kuljetuksiaan niin Matkahuollolle kuin Postnordille – mitkä sitten ovat todelliset kuljetusmäärät?

Kokonaismääräisesti Suomen kotimaanliikenne laski vuonna 2019 hieman edellisestä vuodesta ollen 38,5 muljoonaa tonnia ja 10,270 miljardia tonnikm. Suomess noin 90% kaikesta tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä ja tyypillinen kuljetusyritys on perheyritys, jolla on 1-3 ajoneuvoa. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 61 miljoonaa tonnia, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 14 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 9 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Pienen yrityksen haasteet

Koska suurin osa liikennekalustosta tulee pieniltä yrityksiltä, on näillä tulevaisuudessa omat haasteet tehdä oikein ajoitettu siirtyminen sähköiseen liikenteeseen – tällä hetkellä se ei ole edes mahdollista kaikille, mutta Euroopan tasolla tehtävät päätökset ovat viemässä myös kuljetusalaa pois polttomoottoreista – onko se sitten sähkörekka, vai mikä, se tulevaisuuden kuljetusratkaisu?

Lainaa.net on sivusto, joka on tullut tutuksi myös yrittäjille ja näiden perheille. Lainoja on hyvä nimittäin välillä tarkastella, muuttaa ja kenties yhdistellä. Lainaa.net sivustolla on myös hyödyllisiä laskureita, joiden avulla voi laskeskella niitä oman talouden budjetteja. Tulojen ja menojen omassa seurannassa tärkeintä on olla itselle rehellinen, ja merkata kaikki tulot ja menot, muuten ei listaus näitä oikealta, ja saattaa antaa omasta taloudesta liian ruusuisen kuvan.

Liikenteen päästötavoitteet

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 19 % vuosina 2005–2020. Aikaisemmat EU:n Suomelle asettamat tavoitteet edellyttivät Suomen vähentävän vuoteen 2020 mennessä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 16 % vuoteen 2005 nähden. Suomen tulee EU:n ehdottaman taakanjakosopimuksen mukaisesti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 39 prosenttia vuoden 2005 päästöjen määrästä vuoteen 2030 mennessä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu, että liikennesektorilla on Suomessa tavoitteena vähentää päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Lisäksi EU:n tavoitteena on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Tosiasia on kuitenkin, että EU:n asettaman aikatavoitteen sisällä ei välttämättä ole mahdollista siirtää kaikkia kuljetusalustoja uudelle tekniikalle. Nykyiset laskelmat ainakin kertoisivat tämän olevan mahdotonta. Nykyään puhutaankin EU-tasolla tieliikenteessä EU:n laajuisesta päästökaupasta – eli kuljetusyhtiöiden pitää ”ostaa” päästövähenynnyksiä, jotta päästään teoreettiseeen ilmastoneutraaliuteen.

Uusia innovaatioita

Tampereen ammattikorkeakoulussa on aloitettu hanke, missä selvitetään kuinka vanhasta dieselrekasta voitaisiin muuntaa sähkörekka. Dieselmoottorin tilalla sijoitetaan muutoksessa sähköauton ohjauselektroniikkaa. Testissä käytettävä diesel Scania kuorma-auto on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin ja rakentamispalveluliikelaitos Staran yhteisen hankkeen koekaniini. Sen avulla on tarkoitus selvittää jo olemassa olevien autojen sähköistämisen järkevyyttä ja kustannuksia.

Autotehtailta on tulossa useimmilta raskaankalustonkin toimittajilta sähköautoja ulos markkinoille, mutta pelkästään niiden varaan ei tulevaisuuden muutosta tule laskea. Tampereen kokeilu on siinä mielessä loistava esimerkki tarvittavasta uudenlaisesta ajattelusta. Kokeilussa ollaan jo huomattu, että lukuunottamatta akustoa, tarvittavat osat eivät ole kovin kalliita. Jos uuden sähkökuorma-auton hinta on kaupassa nyt 450 000 euron seutuvlla , vanhasta dieselautosta muokatun sähköauton hinta jää noin puoleen tästä, eli mikäli testi toimii, voisi tässä olla yksi toimiva keino dieselautojen käyttöiän jatkamiselle huomattavasti, myös tulevaisuuden haasteita taklattaessa.

Tampereella on tehty tätä tutkimustyötä jo vuodesta 2015 ja tutkimuksissa on saatu tietoa, että akuston joutuu varmasti välillä vaihtamaan, mutta esimerkiksi sähkömoottori kestää kaksi miljoonaa kilometriä ilman ongelmia ja ilman huoltoa.

Henkilöautot ja bussit ovat jo pitkään liikkuneet sähkövoimalla. Esimerkiksi täyssähköhenkilöautoja on tällä hetkellä liikenteessä noin 8 000, mutta kuorma-autoja vain muutama.

Sähkörekkojen markkinat ovat pienet ja tällä hetkellä markkinoilla olevat mallit soveltuvat vain lyhyille matkoille, eli käytännössä kaupunkien ja taajamien liikenteeseen.

Scanian sähkörekojen akuista lisää: Scania akut

Scania sähkörekkojen esittelyvideo