Kuusakosken ensimmäinen kaasukäyttöinen kuorma-auto aloitti kuljetuksensa syksyllä

Suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä Kuusakoski on ottanut käyttöönsä ensimmäisen paineistetulla kaasulla (CNG) kulkevan kuorma-autonsa syyskuun alussa. Kaasu on vähäpäästöinen vaihtoehto perinteisille polttoaineille ja merkittävässä asemassa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttö on lisääntynyt kovaa vauhtia kuljetusalalla.

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä on kasvanut raskaan liikenteen sektorilla huimaa vauhtia. Syksyn aikana kierrätysalan johtava toimija Kuusakoski otti käyttöönsä ensimmäisen kaasukäyttöisen kuorma-autonsa, joka palvelee asiakkaita Uudenmaan alueella. Yritys harkitsee useampien kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankintaa tulevaisuudessa.

”Tavoitteemme on ottaa vähäpäästöisempää kuljetuskalustoa käyttöön Kuusakosken kuljetuksissa. Uudella ajoneuvolla olemme saaneet arvokasta tietoa kaasukäyttöisestä kuljetuskalustosta. Aiomme hyödyntää tietoa uusien ajoneuvojen hankinnassa”, kertoo Kuusakosken logistiikkajohtaja Krister Heinonen.

Laajeneva kaasutankkausasemaverkosto tekee kaasukäyttöisten ajoneuvojen valinnasta entistä mutkattomampaa, mikä lisää yritysten kiinnostusta kaasua kohtaan. Myös ajoneuvotekniikan kehittyminen raskaissa ajoneuvoissa ja polttoaineen kustannustehokkuus vaikuttavat kaasun lisääntyvään kysyntään. 

”Olemme sitoutuneet kehittämään pohjoismaista kaasutankkausverkostoa. Tavoitteenamme on parantaa kaasutankkaamisen mahdollisuuksia ja tehdä ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen valinnasta helpompaa yrityksille. Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii määrätietoista työskentelyä puhtaampien energiaratkaisujen saatavuuden eteen”, kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Kaasu vastaa vihreämpien ratkaisujen kasvavaan kysyntään

Kuusakosken uutta paineistetulla kaasulla kulkevaa kuorma-autoa ajaa helsinkiläinen kuljetusyhtiö K&O Tiilikainen, jolla on kaiken kaikkiaan kuusi ajoneuvoa. Niistä kaksi kulkee nesteytetyllä maakaasulla (LNG). Kaikki kolme kaasukäyttöistä ajoneuvoa ovat saaneet positiivista palautetta niin kuljettajilta kuin asiakkailtakin.

”Kuljettajat ovat antaneet kiitosta kaasukäyttöisten ajoneuvojen toimivuudesta, ja asiakkaat ovat iloinneet vihreämpien vaihtoehtojen lisääntymisestä. Meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omia tavoitteitaan tarjoamalla uudenlaista ympäristöystävällisempää kuljetuskalustoa”, kertoo K&O Tiilikaisen toimitusjohtaja Ossi Tiilikainen.

Paineistettu maa- ja biokaasu soveltuu kuorma-autoihin, paikallisjakeluun ja jätekuljetuksiin. Paineistetun maakaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 25 prosenttia alhaisemmat kuin bensiinillä, ja biokaasulla saavutetaan jopa 85 prosentin kasvihuonekaasupäästövähenemä polttoaineen koko elinkaaren aikana.

Runkoliikenteeseen soveltuva LNG mahdollistaa merkittäviä vähennyksiä raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöissä. Suomessa jakelu- ja raskasliikenne aiheuttavat jopa 40 prosenttia maantieliikenteen päästöistä. LNG:n koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat yli 20 prosenttia pienemmät kuin esimerkiksi fossiilisen dieselin. Kaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä.

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.