Raskaalla liikenteellä parannettavaa Itä-Suomessa

Viime viikolla Itä-Suomen poliisi osallistui valtakunnalliseen raskaan liikenteen valvontaan. Huomiota kiinnitettiin etenkin ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen ja ajoneuvojen kuntoon.

Itä-Suomen poliisi valvoi viime viikolla raskasta liikennettä osana valtakunnallista raskaan liikenteen valvontateemaa. Valvonnassa kiinnitettiin huomiota ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon. Näissä asioissa on yleensä huomattu puutteita, ja valvontaviikon aikana niissä havaittiin edelleen selkeästi eniten rikkeitä. Lisäksi poliisi valvoi tarkkaamattomuutta aiheuttavia tekijöitä, kuten puhelimen käyttöä ajon aikana tai näkökentän esteitä.

Valvonnassa tarkastettiin viikon aikana 257 ajoneuvoa, joista ulkomaalaisia oli 57. Tänä vuonna tarkastettuja ajoneuvoja kertyi 90 enemmän kuin viime vuoden teemavalvonnassa. 

Linja-autoissa vakavimmat puutteet

Tarkastetuista ajoneuvoista joka viidennessä oli puutteita ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa. Kuormien varmistamisessa puutteita oli noin joka 20. yhdistelmän kohdalla. Valvonnassa tavattiin myös kaksi etsintäkuulutettua henkilöä. Aikaa valvontaan käytettiin yli 300 tuntia. 

– Vakavimmat puutteet tavattiin tällä kertaa linja-autoliikenteessä. Yksi linja-auto määrättiin käyttökieltoon liikenneturvallisuuteen vaikuttavien vakavien puutteiden vuoksi, kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen komisario Seppo Porokka.

Tarkkaamattomuutta aiheuttavien tekijöiden, kuten näköesteiden ja ylimääräisten ohjaamon valojen määrä, väheni liikenteessä huomattavasti valvonnan aikana. 

Raskasta liikennettä valvotaan ympäri vuoden

Raskaan liikenteen valvonta on yksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopistealueista vuonna 2021. Se on myös osa harmaan talouden torjuntaa. Poliisin huolena on, että epäterveen kilpailun vuoksi kuljetusyrityksillä ei ole kykyä huolehtia asianmukaisesti kaluston liikenneturvallisuudesta.