Sähköbussit miellyttävät sekä matkustajia että kuljettajia

Niin matkustajien kuin kuljettajien kokemukset sähköbusseista ovat HSL:n kyselyn mukaan erittäin myönteisiä. Sähköbussit saavat kiitosta etenkin ympäristöystävällisyydestään ja äänettömyydestään.

Sähköbusseissa viehättää matkustajia HSL:n kyselyn mukaan etenkin niiden ympäristöystävällisyys. Yli 90 prosenttia kyselyn vastaajista piti sähköbussien ympäristöystävällisyyttä tärkeänä asiana.

Peräti 86 prosenttia vastaajista piti sähköbusseja muita busseja hiljaisempina ja kaksi  kolmasosaa oli sitä mieltä, että sähköbussit tärisevät muita busseja vähemmän. Yli puolet vastaajista ajatteli, että matkanteko sähköbusseilla oli miellyttävämpää muilla busseilla.

Yli puolet vastaajista piti tärkeänä myös sähköbussien erottuvaa ulkoasua. Liikenteeseen tuli elokuussa täyssähköisiä nivelbusseja, jotka kulkevat runkolinjoilla 20, 30 ja 40. Runkolinjojen bussit tunnistaa oranssista värityksestä.

Sähköbussit istuvat myös kuljettajien käteen

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista bussikuljettajista ajatteli sähköbussien olevan muita linja-autoja hiljaisempia. Noin 80 prosenttia kuljettajista kertoi ajavansa mieluummin sähköbussilla kuin muilla busseilla.

Kolme neljäsosaa kuljettajista ajatteli sähköbussien tärisevän muita busseja vähemmän. Yli puolet kuljettajista kertoi, että sähköbussilla ajaminen vähentää työpäivän aiheuttamaa kuormitusta.

HSL selvitti matkustajien ja linja-autonkuljettajien kokemuksia sähköbusseista 18.10 – 22.10. Sähköbussien matkustajille ja kuljettajille jaettiin Helsingin keskustassa tutkimuskortteja, joissa oli linkki (QR-koodi) kyselyyn. Kyselyyn osallistui yli 500 matkustajaa ja runsaat 20 bussinkuljettajaa.

”Kyselyn tulokset ovat yksi todistus siitä, että sähköiselle bussikalustolle on tilausta”, hankepäällikkö Ville Uusi-Rauva HSL:stä sanoo. ”Aiomme vastata kysyntään, sillä sähköbussien määrä HSL:n tilaamassa liikenteessä kasvaa lähivuosina nopeasti. Tavoitteemme on se, että noin kolmannes tilaamamme bussiliikenteen kalustosta on sähköistä viimeistään vuonna 2025.”