Tamron lääkkeet liikkuvat PostNordin biokaasuautoilla

Tamron logistiikkaan vaikuttavat vastuullisuustavoitteiden lisäksi lääkkeiden ja terveystuotteiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö. Kuljetuskumppaninsa PostNordin biokaasuautoilla logistiikka hoituu turvallisesti, kustannustehokkaasti ja ilmastoa säästäen.

Tamron lääkkeet liikkuvat PostNordin biokaasuautoilla – Ilmastotavoitteiden lisäksi lääkekuljetuksia ohjaa lainsäädäntö (c) Sami Heiskanen

Suomen johtavan lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelijan ja palveluntarjoajan Tamron kuljetuksista osa matkaa asiakkaille Gasumin biokaasun voimalla. Tamron asiakkaat sijaitsevat ympäri Suomen isoista kaupungeista ja taajamista pienempiin paikkakuntiin, joten kuljetuskilometrejä kertyy paljon jo viikkotasolla. Logistiikka onkin Tamron liiketoiminnassa merkittävä tekijä ilmastovaikutuksen näkökulmasta.

”Painotamme kuljetuskumppanimme valinnassa paljon sitä, miten yrityksen vastuullisuustyö sopii meidän vastuullisuustyöhömme ja auttaa meitä saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme. Lisäksi lääkkeiden ja terveystuotteiden kuljetukselle on tiukat lainsäädännölliset vaatimukset, jotka asettavat paljon ehtoja kuljetuksissa käytettävälle kalustolle. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten lisäksi joudumme siis huomioimaan myös kalustoa koskevat laatuvaatimukset”, Tamron laatu- ja yritysvastuupäällikkö Katja Toivonen sanoo.

Biokaasun avulla Tamron kuljetusten polttoaineen elinkaaripäästöt pienenevät jopa 90 prosenttia. Lisäksi biokaasu ei tuota juuri lainkaan terveydelle haitallisia lähipäästöjä ja muita pienhiukkasia.

Biokaasu varteenotettava polttoaine lääkealan logistiikalle

Tamron kuljetuskumppani PostNord on ajanut vaativia terveydenhuollon erikoiskuljetuksia biokaasulla jo vuodesta 2019 lähtien. PostNord erottui edukseen vastuullisuustavoitteidensa ja niiden eteen tehtävien konkreettisten toimenpiteiden osalta jo tarjousneuvotteluvaiheessa. Toimenpiteiden edistymisestä on keskusteltu myös yhteistyön aikana. Läpinäkyvyys on vahvistanut kumppanuutta entisestään.

”Tavoitteenamme on vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueella meidän on tarkoitus siirtyä vuoteen 2025 mennessä täysin fossiilittomiin polttoaineisiin. Koko PostNord-konsernin yhteinen tavoite on täysin fossiilittomat kuljetuspalvelut vuoteen 2030 mennessä”, PostNordin Climate Lead Ilmo Strömberg kertoo.

Tällä hetkellä biokaasua käytetään neljässä tällaisiin kuljetuksiin soveltuvassa autossa. Autot on varusteltu erityisellä lämmönsäätelyteknologialla, joka pitää kuljetuslämpötilan tasaisena ulkolämpötilasta riippumatta. Biokaasua pystyvät useimmiten hyödyntämään juuri ne ajoneuvot, joiden kelpoisuus lääkekuljetuksiin on jo varmistettu. Tämän takia se on erittäin kiinnostava ja varteenotettava polttoaine lääkealan logistiikalle.

Päästöt alas kustannustehokkaasti

Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jatkuvasti. Yhä useammat yritykset investoivatkin nyt ympäristöystävällisiin kaasuajoneuvoihin. Konkreettisimmin tämä näkyy Tamron ja PostNordin kaltaisten edelläkävijäyritysten toiminnassa.

Tamron kuljetusreitit vaihtelevat paljon. Niihin sisältyy raskaan liikenteen runkoreittejä, kevyemmällä kalustolla ajettavia lyhyitä kaupunkireittejä ja kaikkea siltä väliltä. Biokaasu soveltuu polttoaineeksi paitsi henkilö- ja jakeluautoihin myös raskaan kaluston rekkavetureille.

”Tamro ja PostNord ovat loistava esimerkki kumppanuudesta, jossa yhdessä vähennetään kustannustehokkaasti kuljetusten päästöjä. Kumppanuus on myös konkreettinen esimerkki biokaasun yrityksille tarjoamasta kilpailuedusta”, Senior Sales Manager Markku Suopanki Gasumilta kertoo.