Suomen liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat etsivät yhdessä ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat tuovat oman osaamisensa pöytään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Seitsemän liiton ja järjestön yhteinen tiekartta vähähiiliseen liikenteeseen 2035 valmistuu kesään mennessä. Liikenne on välttämätön mahdollistaja kasvulle ja viennille. Alan potentiaali Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on merkittävä.

Hallitusohjelman mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialat ovat sitoutuneet tekemään osansa tavoitteen saavuttamiseksi ja etsivät yhdessä toimialojen tehokkaimpia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Liikenne ja logistiikka liittyvät tavalla tai toisella kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa, mutta tällä hetkellä ilmastoneutraalin liikenteen kokonaiskuva puuttuu. Toimialojen tiekartta tuo yrityskentän osaamisen ja ajankohtaisen tiedon päätöksentekijöiden käyttöön.

Tiekartan tarkoituksena on selvittää henkilö- ja tavaraliikenteen päästöjen kokonaisuutta, keinoja niiden vähentämiseksi, vaikutuksia toimialojen yrityksiin sekä muita seurauksia. Tiekartan avulla kartoitetaan, millaisia ratkaisuja voidaan löytää esimerkiksi palveluita, investointeja, teknologiaa, ohjauskeinoja sekä kasvu- ja vientipotentiaalia kehittämällä. Tiekartta katsoo vuoden 2035 lisäksi myös pidemmälle, vuoteen 2050. Tiekartta kattaa maa-, sisävesi- ja rannikkoliikenteen.

Selvityksen toteuttavat yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Paikallisliikenneliitto, Linja-autoliitto ja älykkään liikenteen verkosto ITS-Finland. Yhdessä organisaatiot edustavat valtaosaa Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen yrityksistä. Työ tehdään yhteistyössä Pöyry Management Consultingin kanssa.

Käynnistetty tiekarttatyö liittyy työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan hallitusohjelman mukaiseen hankkeeseen, jossa elinkeinoelämä laatii tiekarttoja vähähiiliseen liiketoimintaan.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan käynnissä ministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartta -hanke, jossa etsitään keinoja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen tiekartan tavoitteena on tukea ja täydentää myös tätä ministeriön työtä ja löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja alan sisältä.