Tavarankuljetusrobotit noudattavat jalankulkijan liikennesääntöjä

Pääkaupunkiseudun liikenteeseen ilmestyneet tavarankuljetusrobotit ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja ihmetystäkin. Mitä nämä laitteet ovat ja miten muiden liikkujien tulee niihin suhtautua?

”Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja poliisi ovat tulkinneet, että nykylainsäädännön mukaan nämä laitteet ovat jalankulkua korvaavia sähköisiä liikkumisvälineitä. Laitteita käytetään pääosin jalkakäytävällä ja tarvittaessa pyörätiellä, ja ne kulkevat kävelyvauhtia eli noin 4-6 km/t”, kertoo päällikkö Eetu Pilli-Sihvola Traficomista.

Poliisitarkastaja Tuomo Katajiston mukaan tavarankuljetusrobotteihin sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä, mutta ne eivät ole jalankulkijoita. Jalankulkijaksi laitteen tekisi vasta sen kuljetettavana oleva luonnollinen henkilö. Siten esimerkiksi ajoradalla ajavan auton kuljettaja ei ole velvollinen antamaan suojatielle tulossa olevalle robotille esteetöntä kulkua kuten jalankulkijalle.

”Ei toki autoilijakaan saa tahallaan robotin päälle ajaa, vaan hänen on pyrittävä ennakoimaan tilanne ja mahdollisuuksien mukaan välttämään vahinko, kuten kaikissa muissakin tilanteissa”, Katajisto jatkaa.

Mitä jos kolaroin robotin kanssa?

Tavarankuljetusrobotit väistävät muuta liikennettä. Liikkuakseen turvallisesti, robotit havainnoivat ympäristöään erilaisilla antureilla ja kameroilla. Robotteja seurataan valvomosta. Jos ne eivät itse osaa liikkua, pyytävät ne apua valvomosta.

Mahdollisen vahingon sattuessa yritys vastaa siitä, että robotti on noudattanut liikennesääntöjä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi on syytä kutsua paikalle, jos tilanteessa syntyy henkilövahinkoja tai merkittävää aineellista vahinkoa, onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteelle tai tilanteeseen liittyy muita epäselvyyksiä.

Tavarankuljetusrobotteja käytetään useissa maissa Euroopassa, kuten Tanskassa, Virossa, Iso-Britanniassa, ja Saksassa, sekä Yhdysvalloissa. Tiedossa ei ole, että robotit olisivat aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Huomioiko lainsäädäntö automaatiokehityksen?

Nyt käyttöön otetut tavarankuljetusrobotit ovat kevyitä laitteita, jotka kulkevat hyvin alhaisilla nopeuksilla. Jatkossa käyttöön saattaa tulla muunkinlaisia etähallittavia laitteita, joita kuljettaa pääosin automaattinen ajojärjestelmä.

”Tavarankuljetusrobotit ovat vielä uusi juttu, ja ne eivät ihan täydellisesti istu nykysääntelyyn, kuten perinteiseen liikennesääntöjen roolitukseen. Sen vuoksi sääntelyä kehitetään saatavien kokemusten pohjalta. Laitteiden määrittelyä ja käyttöä koskevia säännöksiä on tarve tarkastella vaiheittain niin, että liikenteen automaation hyödyntäminen on mahdollista turvallisesti. Tuemme liikenne- ja viestintäministeriötä sääntelyn kehittämisessä”, Pilli-Sihvola kertoo.

Traficomin tehtävä on edistää liikenteen automaatiota sekä mahdollistaa siihen liittyvät kokeilut, tutkimukset ja innovaatiot turvallisesti.