Yhä useampi logistiikkayhtiö valitsee vaihtoehtoisia polttoaineita

Pohjoismainen kaasutankkausasemaverkosto laajenee, kun energiayhtiö Gasum avaa viidennen kaasutankkausasemansa Ruotsissa. Karlstadiin 12.11. avattava uusi asema tarjoaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) raskaille ajoneuvoille. Uusi asema on vastaus vähäpäästöisten polttoaineiden kasvavaan kysyntään markkinoilla. Gasumin tavoitteena on laajentaa pohjoismaista kaasutankkausasemien verkostoa yhteensä 50 asemaan 2020-luvun alkupuolelle mennessä.

Laajeneva kaasutankkausasemien verkosto on vastaus kustannustehokkaiden vähäpäästöisten polttoainevaihtoehtojen kasvavaan kysyntään raskaassa kuljetusliikenteessä. Kysynnän kasvua ruokkivat osaltaan Euroopan unionin päästövähennysvaatimukset. EU:n vuoden 2019 alussa esittelemien uusien päästömääräysten mukaan raskaiden ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Kaasulla on merkittävä rooli EU:n uusien päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa erityisesti raskaassa liikenteessä.

”Laajeneva tankkausasemaverkosto tukee Ruotsissa toimivien logistiikkayritysten pyrkimyksiä pienentää hiilijalanjälkeään. Logistiikka-alan yrityksille LNG ja LBG ovat välttämättömyys siirryttäessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Samalla ne tuottavat huomattavia säästöjä polttoainekustannuksissa. Gasumin laajeneva tankkausasemaverkosto Ruotsissa kattaa nyt noin 1 000 kilometrin matkan Etelä-Ruotsin Kalmariin avattavan aseman ja Pohjois-Ruotsin Östersundin aseman välillä”, kertoo Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

Yksi EU:n tavoitteista on edistää vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden käyttöä. LNG:n ja LBG:n kaltaiset vaihtoehtoiset polttoaineet auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös hiukkaspäästöjä, millä on dieseliin verrattuna myönteinen vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun. Ruotsin hallitus on tunnustanut kaasun roolin raskaassa liikenteessä asettamalla erilaisia infrastruktuurin kehittämiseen ja kaasuajoneuvojen määrän lisäämiseen tähtääviä kannustimia.

Meijerikuljetukset matkalla kohti puhtaampaa huomista

Infrastruktuurin ja kaasutankkausasemaverkoston kehittäminen kaikkialla Pohjoismaissa on Gasumin ja sen yhteistyökumppanien yhteishanke. Uudet kaasutankkausasemat on tarkoitettu eniten energiaa kuluttavien pitkän matkan kuljetusten tarpeisiin. Kaikki uudet tankkausasemat sijoitetaan vilkkaasti liikennöityihin paikkoihin, ja ne mahdollistavat LNG:n ja LBG:n käytön huomattavan lisääntymisen raskaassa kuljetusliikenteessä.

Karlstadissa sijaitseva Värmlannin ensimmäinen kaasutankkausasema on osa Gasumin suunnitelmaa varmistaa raskaalle liikenteelle koko Ruotsin kattava käyttökelpoinen kaasutankkausasemaverkosto. Uusi asema on myös vastaus LBG:n ja LNG:n kasvavalle paikalliselle kysynnälle erityisesti värmlantilaisten logistiikkayhtiöiden keskuudessa. Esimerkiksi Värmlannissa toimiva logistiikkayhtiö Mejeritransport AB omistaa noin 35 rekkaa ja on hyvin kiinnostunut vaihtoehtoisista polttoaineista. Mejeritransport on yksi Arla Foodin logistiikkakumppaneista Ruotsissa.

”Arlan tavoitteena on olla tulevaisuudessa hiilineutraali. Olemme ylpeitä siitä, että meillä on käytössämme Arlan ensimmäinen LBG-rekka Ruotsissa, ja haluamme johtaa kehitystä kohti ympäristöä säästävää logistiikkaa”, kertoo Patrik Andersson, Mejeritransport AB:n logistiikkajohtaja.

Gasumin kunnianhimoinen tavoite on laajentaa pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemien verkostoa yhteensä 50 asemaan 2020-luvun alkupuolelle mennessä.