H2Accelerate – uusi yhteistyö päästöttömien vetykuorma-autojen käyttöön suuren mittakaavan markkinoilla

IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell ja Volvo Group aloittivat tänään yhteistyön edellytysten luomiseksi vetyautojen käyttöönotolle suuren mittakaavan markkinoilla Euroopassa.

Koska yhä useammilla valtioilla ja yrityksillä on yhteinen näkemys päästöttömästä energiajärjestelmästä, H2Accelerate-osallistujat uskovat, että vety on olennainen polttoaine kuorma-autoalan saamiseksi kokonaan hiilidioksidipäästöttömäksi.

Vetykäyttöisten kuorma-autojen laajamittaisen käyttöönoton odotetaan luovan uusia teollisuudenaloja: hiilivapaan vedyn tuotantolaitoksia, laajamittaisia vedyn jakelujärjestelmiä, nestemäisen ja kaasumaisen vedyn suuren kapasiteetin tankkausasemien verkostoja sekä vetykäyttöisten kuorma-autojen tuotantolaitoksia. H2A:n osanottajat uskovat, että 2020-luvulla koko alalla tehtävät synkronoidut investoinnit luovat edellytykset vetykäyttöisen raskaan liikenteen käyttöönotolle suuren mittakaavan markkinoilla. Sitä tarvitaan, jotta saavutetaan eurooppalainen tavoite nettopäästöjen vähentämisestä nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Vuosikymmenen pituinen toiminnan laajentaminen on tarkoitus aloittaa asiakasryhmistä, jotka ovat halukkaita jo varhain sitoutumaan vetypohjaiseen kuorma-autoiluun. Näiden kalustojen odotetaan toimivan alueellisissa ryhmissä ja Euroopan paljon liikennöidyillä väylillä, joiden varteen rakennetaan runsaasti tankkausasemia. Kymmenen vuoden kuluessa nämä ryhmät voidaan yhdistää aidosti yleiseurooppalaiseksi verkoksi.

Toteutusvaiheet

Vaihe 1: ensimmäisten asemien ja kuorma-autojen käyttöönotto

– Satoja kuorma-autoja

– Yli 20 suurikapasiteettista asemaa

– Suurikapasiteettisten asemien konseptien oikeaksi osoittaminen

– Valikoidut sijainnit/ryhmät


Vaihe 2: euroopan laajuinen kattavuus

– 2020-luvun jälkipuolisko: Tavoitteena tuhansien ajoneuvojen valmistusmäärät vuodessa

– Yli 10 000 kuorma-auton määrä nopeasti saavutettavissa

– Suuret väylät Euroopan laajuudelta

– Suuren kapasiteetin luotettavat asemat

Koko toiminnan laajentamisen ajan tarvitaan julkisen sektorin tukea. Osallistujien tarkoitus on H2Accelerate-hankkeen aikana hakea yhdessä rahoitusta varhaisille esikaupallisille projekteille käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa. Samanaikaisesti osallistujat ovat yhteydessä poliittisiin päättäjiin ja sääntelyviranomaisiin edistääkseen poliittista ympäristöä, joka tukee toiminnan laajentamista vetykuorma-autojen sarjavalmistukseen ja Euroopan laajuisen hiilipäästöttömän vetypolttoaineen tankkausverkoston rakentamiseen.


Osallistujien kommentteja:

Gerrit Marx, CNH Industrialin hyöty- ja erikoisajoneuvojen johtaja, sanoi näin: ”Vetypolttokennoteknologian laaja käyttöönotto raskaan liikenteen ajoneuvoissa edellyttää infrastruktuuria. Tarvitsemme myös hyvin konkreettisia hankkeita osoittaaksemme kuljetusyritysten ja muiden alan sidosryhmien kanssa, että ratkaisu on taloudellisesti ja toiminnallisesti toteuttamiskelpoinen. Uraauurtava H2Accelerate-yhteistyö luo edellytykset tälle ja nopeuttaa siirtymistä päästöttömään liikenteeseen.”

”Palkinto on selvä. Toiminnan laajentamiseksi merkittävästi vetykäyttöisten kuorma-autojen on oltava asiakkaiden käytettävissä dieselauton omistamisesta ja käytöstä aiheutuvilla kustannuksilla tai niitä edullisemmin. Toisin sanoen asiakkaiden saatavilla on oltava täysin päästöttömiä ajoneuvoja, joilla on samanlainen tankkausaika, toimintamatka ja kustannusluokka kuin nykyisillä ajoneuvoilla. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan selkeä sääntelykehys, mukaan lukien käytännöt, jotka varmistavat vedyn, vetykäyttöisten kuorma-autojen, tankkausinfrastruktuurin ja kuluttajien kannustimien saatavuuden koordinoidusti”, Elisabeth Brinton, Shellin uusista energioista vastaava varatoimitusjohtaja, totesi.


Tietoja H2Acceleratesta

H2Accelerate on osallistujien allekirjoittama yhteistyösopimus, jonka puitteissa osallistujat tekevät yhteistyötä seuraavissa asioissa:

– Julkisen tuen hakeminen varhaisten esikaupallisten hankkeiden rahoittamiseksi ja markkinoiden aktivoimiseksi tavoitteena käyttöönotto suuren mittakaavan markkinoilla,

– Vetykäyttöisten kuorma-autojen teknisestä ja kaupallisesta kannattavuudesta tiedottaminen,

– Keskusteleminen päättäjien ja sääntelyviranomaisten kanssa sellaisten käytäntöjen edistämiseksi, joilla voidaan tukea päästöttömien pitkän matkan kuorma-autojen markkinan kestävää ja nopeaa käynnistämistä.


Tietoja mukana olevista yrityksistä

IVECO
IVECO kehittää ja valmistaa monenlaisia kevyitä, keskiraskaita ja raskaita ammattiajoneuvoja sekä maastoautoja ja muita erikoistehtäviin tarkoitettuja maastoajoneuvoja. IVECO investoi sähkö- ja vetyteknologiaan voimansiirtoasiantuntija FPT Industrialin – joka on myös osa CNH Industrialia – ja kumppaninsa Nikola Corporationin kanssa.

Shell New Energies NL B.V.
Royal Dutch Shell -konserni tukee maailmanlaajuisten vetymarkkinoiden kehitystä luomalla päästä päähän -liiketoimintaa, joka ulottuu aurinko- ja tuulivoiman käytöstä vedyn tuotantoon ja palvelee lopulta yhä laajempaa asiakaskuntaa liikenteessä, raskaassa teollisuudessa ja muilla vaikeasti hiilipäästöttömiksi muutettavilla aloilla.

Daimler Truck AG
Daimler Truck AG juhli syyskuussa 2020 polttokennolla toimivan konseptikuorma-auto Mercedes-Benz GenH2 Truckin maailman ensi-iltaa. Konseptiauton sarjatuotantoversion on tarkoitus toimia nestemäisellä vedyllä joustavissa ja vaativissa pitkän matkan kuljetuksissa jopa yli 1 000 kilometriä yhdellä vetysäiliöllä. Daimler Truck AG suunnittelee aloittavansa GenH2 Truckin asiakaskokeilut vuonna 2023. Sarjatuotannon on määrä alkaa vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Volvo Group ja Daimler Truck AG allekirjoittivat marraskuussa sitovan sopimuksen yhteishankkeesta polttokennojärjestelmien kehittämiseksi, tuottamiseksi ja kaupallistamiseksi.

OMV Aktiengesellschaft
OMV tuottaa ja markkinoi öljyä ja kaasua, innovatiivista energiaa ja huippuluokan petrokemiallisia ratkaisuja vastuullisella tavalla. Vastuullisuus on olennainen osa OMV:n yritysstrategiaa. OMV tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Yhtiö on asettanut mitattavissa olevia tavoitteita hiili-intensiteetin vähentämiseksi ja uusien energiaratkaisujen ja petrokemiallisten ratkaisujen ottamiseksi käyttöön.

Volvo Group ja vety
Volvo Groupin tavoitteena on, että missään konsernin tuotteessa ei käytetä fossiilisia polttoaineita vuodesta 2040 alkaen. Vähitellen tullaan siirtymään akulla ja polttokennolla toimiviin sähköajoneuvoihin. Kuljetettaessa raskaita kuormia tai ajettaessa pitkiä matkoja vetypolttokennot ovat tärkeä teknologia. Nämä kaksi tekniikkaa täydentävät toisiaan. Molempia tarvitaan, jotta voimme rakentaa kestävän liikennejärjestelmän tulevaisuutta varten. Volvo Group ja Daimler Truck AG allekirjoittivat marraskuussa sitovan sopimuksen yhteishankkeesta polttokennojärjestelmien kehittämiseksi, tuottamiseksi ja kaupallistamiseksi.

Lähde: MyNewsDesk