Kuljetusteollisuus 2020-luvulla

Tuleva vuosikymmen tulee menneiden vuosikymmenten tyyliin tuomaan paljon muutoksia kuljetusalalla koko Eurooppaan. Suurin yksittäine muutoksen syy on hiilineutraalius, jonka saavuttamiseksi eri Euroopan maat ovat asettaneet omia ja EU omia tavoitteitaan. Sen saavuttamiseksi tulee Euroopan kuljetusteollisuudenkin muokata omia toimintojaan, sekä vähintäänkin uudistaa rajusti koko kuljetuskalustoa ja vain toivoa, että se tulee riittämään eikä kuljetusalaa tulla rankaisemaan millään tavalla.

Robottiautot ovat jo kulman takana, jo nyt meidän henkilöautoissakin on paljon automaatioita ja auto tekee päätöksiä puolestamme – ammattiliikenne on se todellinen reitti, mitä kautta isot muutokset ovat tulossa myös henkilöliikenteeseen, jollei 2020-luvulla niin viimeistään 2030-luvulla.

Vähennä omaa stressiäsi ajoissa

Tässä vaiheessa voi alkaa jo stressi puskemaan päälle ja tulevien vuosien asiat ahdistaa – silloin kannattaa oikeasti testata uutta luontaistuotetta, eli CBD-öljyjä. Niiden on kerrottu tutkimustenkin mukaan auttavan meitä ihmisiä stressitasojemme pitämisessä kurissa, ja se auttaa mahdollisesti myös ahdistukseen. Kyseessä on kuitenkin luotaistuote, joten se käyttäytyy hieman erilailla jokaiselle meistä. Klikkaa tästä lisätietoja CBD-öljystä, mistä siinä on kyse ja miten se vaikuttaa, sekä miksi.

Tulevaisuuden uhka/mahdollisuuskuvat

Ensimmäiset itseohjautuvat kuorma-autot tulivat testiin Suomen moottoriteille jo 2018! – jokaisessa autossa oli kuski, mutta hän ei välttämättä ajanut testin aikana. Autot olivat ruotsalaisen Scanian kehittämiä, ja niitä testasi kokkolalainnen Ahola Transport. Scania itseasiassa kehitti yhteistyössä Ahola Transportin kanssa automaatiojärjestelmän, jonka avulla rekan etupyörät ja ratti kääntyvät automaattisesti edellä ajavan rekan mukaisesti!

2019 samainen Scani esitteli ratkaisun tulevaisuuden ongelmaan eli AXL-koemallin, jossa ei ole lainkaan ohjaamoa. Kirjaimet voisivat tulla sanoista Autonomous Experimental Lorry. Koemallissa on yhdistetty nykyistä ja tulevaa teknologiaa, ja muotoilulle on annettu varsin suuret vapaudet. Lopputulos on kuin tulevaisuudesta kertovasta elokuvasta.

Euroopan liikenteen ongelmat ja tavoitteet

Liikennemäärät ovat kasvaneet Euroopassa vuodesta toiseen. Vaikka autot tulevat ympäristöystävällisemmiksi, määrän lisääntyminen ei auto Eurooppaa sen ympäristötavoitteissa. Siksi on jo esitetty suunnitelmia ja ajatuksia, joissa yksityisajot olisivat tulevaisuudessa historiaa.

Liikenne tuottaa lähes 30 % EU:n hiilidioksidipäästöistä, ja liikenteen päästöistä puolestaan 72 % on peräisin tieliikenteestä. EU haluaa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon). Kääntääkseen kehityksen jälleen oikeaan suuntaan EU ehdottaa uusia päästötavoitteita, joilla pyritään vähentämään uusien autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä. Mepit hyväksyivät uudet säännöt maaliskuun toisessa täysistunnossa. Lisäksi mepit hyväksyivät 18. huhtikuuta ehdotuksen vähentää uusien rekkojen päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Joissain Euroopan maissa tavoitteisiin voidaan kenties jopa päästä, mutta pohjoisen Suomen päästötavoitteet ovat niin kovat, että niihin tuskin päästään. Ei ainakaan ilman rajuja muutoksia. Suomessa ongelmana on liikenneverkoston 2,5 miljardin euron suuruinen korjausvelka, ja verkon kunto heikentyy vuosi vuodelta. Perusväylänpitoon tehdään parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan vuodesta 2020 eteenpäin 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus. Talvikunnossapitoon tehdään 20 miljoonan euron pysyvä korotus perusväylänpidon tasokorotuksen sisällä. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti alueille, joissa talvi asettaa suurimmat haasteet.

Sähköautoilu on hyvä tapa vähentää päästöjä, mutta vuonna 2016 Euroopan liikenteessä olevista henkilöautoista 53,9% kulki bensalla, 42% dieselillä ja 4 % vaihtoehtoisilla tavoilla! Sähköautot ovat kalliita hankkia ja mikäli kaikilla olisi sähköauto, maiden sähköverkot eivät kestäisi sitä – vaaditaan uusia ratkaisuja myös autojen sähkönsaantiin – kuten sähköistettyjä ja autoja automaattisesti lataavia tieosuuksia.

Valtion keinot

Valtiovarainminiseriö on esitellyt keinot, joilla nimenomaan Suomi voisi päästä tavoitteisiin.

Käynnistetään kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudistus, joka vähentää päästöjä. Uudistuksen pohjaksi tehdään laaja-alainen vaikutusten arviointi, jonka pohjalta rakennetaan pitkän aikavälin sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja alueellisesti kestävä toimintamalli, jolla varmistetaan, etteivät tulo- ja varallisuuserot kasva. Uudistus toteutetaan vaiheittain siten, että verotuksen taso muuttuu suunnitelmallisesti päästötavoitteet huomioon ottaen.

valtioneuvosto.fi

Euroopan laajuisesti yksi isoimmista tavoitteista on henkilöliikenteen kasvun pysäyttäminen ja esimerkiksi yksin ajettavien matkoja minimoiminen – kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen. Pohjoisessa Suomessa on tilaa, välimatkat ovat pitkät ja ihmisiä on vähän – joukkoliikenteen kehittäminen on Suomessa erittäin kallista verrattuna käyttäjämääriin. Samalla yksityisautoilun rajoittamisen kanssa myös kuljetusalalta odotetaan entistä energiatehokkaampia ratkaisuja, suuremmilla mitoilla ja massoilla. Tämä tulee vaatimaan entistä enemmän Euroopan tiestöltä.

Raskaan kaluston seurannasta

VECTO-nimellä kulkeva mallinnusmenettely on valmis ja sitä ollaan viemässä lainsäädäntöön. Tällä tietokonesimulaatiolla on mahdollista arvioida polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt raskaan ajoneuvon osalta kokonaisuudessaan. Simulaation avulla päästöjen määriä voidaan seurata ja rekisteröidä sekä valmistella niiden perusteella raja-arvoja kaluston valmistajille. Raja-arvoehdotukset olisivat valmiina ehkä kolmen-neljän vuoden kuluttua. Päästöjen mallintamisesta sekä päästötietojen ilmoittamisesta autokaupoissa odotamme komissiolta ehdotusta kesään mennessä.

Jotkut ovat esittäneet ratkaisuksi biopolttoaineita, mutta ainakin 2020-luvun alussa ei ole riittävää määrää biopolttoaineita saatavilla, että kuljetusliikenne oikeasti voisi siirtyä niitä suuremmassa määrässä käyttämään.

Kuvat: https://www.skal.fi/fi/ekuljetusyrittaja/kohti-paastotonta-liikennetta

Automaatio ja rajoitukset

Kuten olemme täällä ja giantmotor.fi sivustolla kertoneet, me uskomme ratkaisun olevan yhdistelmä automaatiota ja rajoituksia. Automaatio tulee sekä henkilö- että ammattiliikenteeseen, ja rajoitusten kautta yksityisautoilu muuttuu entistä enemmän joukkoliikenteen puolelle. Automaatiolla mahdollistetaan myös entistä pienemmät joukkoliikenteen yksiköt, jotka ovat kuin nykyisiä tilatakseja, ilman sitä taksiosaa.

Eurooppa ei tule kestämään yksityisautoilun kasvua, eikä muukaan maailma. Euroopassa on nyt liikenteessä noin 317 miljoonaa ajoneuvoa eli enemmän kuin 1/kaksi eurooppalaista asukasta.