Rautateillä varaudutaan jo talveen – 5 yleisintä haastetta ja ratkaisut niihin

Väylävirasto pitää rataverkon liikennekelpoisena myös talven haastavissa olosuhteissa. Keinoina ovat esimerkiksi yhteistyö, vaikeiden kelien ennakointi, lumiharjat ja vaihteiden lämmitysjärjestelmät.

Ratainfran omistava Väylävirasto, liikenteenohjauksesta vastaava Finrail sekä liikennöitsijät tekevät ympäri vuoden tiivistä yhteistyötä. Talvella yhteistyön merkitys korostuu.

”Kunnossapito, liikenteenohjaus ja liikennöitsijät tekevät kaikki omia talvivarautumistoimenpiteitään, mutta talvivarautumista tehdään myös entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Yhteinen suunnittelu konkretisoituu muun muassa kunnossapitoaluekohtaisissa talvivarautumissuunnitelmissa”, kertoo kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård Väylävirastosta.

Esimerkiksi jos Keski-Suomeen on ennustettu vaikeaa keliä, eri osapuolet tuntevat toistensa varautumistoimenpiteet. Tämän tiedon pohjalta alueella voidaan sopia yhteistyössä toimenpiteet, joilla vaikeasta kelistä selvitään. Näin eri toimijat ovat kartalla siitä, miten rautatieliikenne on mahdollista järjestää.

”Jos sataa todella suuri määrä lunta lyhyessä ajassa, kaikkia vaihteita ei aina ehditä putsata lumesta. Meillä on määritetty liikenteen kannalta keskeisimmät vaihteet, joiden toimivuus pyritään ensisijaisesti varmistamaan kaikissa olosuhteissa. Kun kunnossapitourakoitsijat, liikenteenohjaus ja liikennöitsijät tietävät tämän, on helpompi pohtia toimivia reittejä ja aikatauluttaa junaliikenne paremmin myös poikkeusoloissa”, toteaa radan kunnossapitoyksikön päällikkö Jukka P. Valjakka Väylävirastosta.

Viisi rautateiden kunnossapidon haastetta talvella ja ratkaisut niihin

Talvi tuo aina omat haasteensa rautatieliikenteelle. Alla on listattu viisi yleisintä talven aiheuttamaa haastetta rautateiden kunnossapidolle – ja tietenkin ratkaisut niihin.

Haaste 1: Pitkät lumisadejaksot ja lumen kasaantuminen raiteille

Ratkaisu: Lumi saadaan pois raiteilta esimerkiksi lumiaurojen, harjojen ja linkojen avulla. Myös lumipartiot putsaavat esimerkiksi vaihteita harjoilla ja lapioilla. Jos lunta on erityisen paljon, se kuljetetaan niille varatuille paikoille. Esimerkiksi Ilmalassa on käytössä lumensulatuskenttä.

Varaudumme vaikeisiin keleihin myös resurssitasolla. Jos kelit menevät huonoksi, kunnossapitohenkilöstöä ja -kalustoa lisätään.

Haaste 2: Vaihteisiin kertyy lunta ja jäätä

Ratkaisu: Tärkeimmissä rautateiden vaihteissa on lämmitysjärjestelmät, jotka vähentävät vaihteiden kääntymisongelmia. Lisäksi kunnossapito ja lumipartiot ovat valmiudessa 24/7, jos vaihteissa ilmenee vikoja. Juniin talviliikenteessä muodostunut jää pudotessaan vaihteisiin aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei voida täysin ennakolta hoitaa.

Haaste 3: Työrakoja on vaikea saada vilkkaasti liikennöidyillä paikoilla

Ratkaisu: Radan kunnossapito vaatii tilaa ja aikaa, eli riittäviä työrakoja. Esimerkiksi jotkut Itä-Suomen suuret ratapihat ovat yleensä täynnä juna- ja vaunukalustoa ja vilkkaasti liikennöidyillä rataosilla on vain lyhyitä ajankohtia, kun siellä ei ole junia. Ratkaisuna on yhteistyö liikenteenohjauksen ja liikennöitsijöiden kanssa. Kovan lumimyräkän aikaan joitakin junavuoroja voidaan esimerkiksi perua etukäteen ja sopia vaihtoehtoisia kulkureittejä, jotta kunnossapidolle jää enemmän aikaa.

Haaste 4: Myrskyt ja tykkylumi kaatavat puita radoille

Ratkaisu: Väylävirasto on jo useamman vuoden ajan poistanut ratojen läheisyydessä olevia riskipuita. Työ on edennyt hyvin. Koska rataverkon pituus on noin 6000 kilometriä, urakkaa riittää kuitenkin vielä myös tuleville vuosille.

Radalle voi kaatua puita myös yksityisten maanomistajien alueilta. Väylävirasto tekee hakkuita myös tällaisilla alueilla, mutta se vaatii aina keskustelun maanomistajan kanssa.

Viime vuosina Etelä-Suomessa on ollut leutoja talvikelejä. Leudoilla keleillä maa ei ole jäässä, ja myrskyjen aiheuttamat puiden kaatumiset rautateille voivat aiheuttaa häiriöitä. Tästäkin syystä riskipuiden poistaminen on tärkeää.

Haaste 5: Talvi yllättää junaliikenteen

Ratkaisu: Sääolosuhteiden ennakoinnissa radan kunnossapito saa tärkeää tietoa Ilmatieteen laitokselta. Väylävirastolla on käytössä radan kunnossapitoon räätälöity ennakkohälytyspalvelu. Palvelun avulla kunnossapito saa hyvissä ajoin alueellisesti kohdistetun tiedon, jos sääolosuhteiden ennustetaan muuttuvan haastaviksi rautatieliikenteen kannalta.

Ilmatieteen laitoksen meteorologit myös järjestävät tällaisissa tilanteissa kunnossapito-organisaatiolle briiffaustilaisuuksia säätilanteeseen liittyen. Palvelu on otettu tänä vuonna laajempaan käyttöön ja se on osoittanut hyödyllisyytensä muun muassa Aila-myrskyn aikana.