Raskaassa liikenteessä runsaasti ajo- ja lepoaikarikkeitä

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla 10.‒16.10.2022 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset, ja se oli samalla osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (ROADPOL) Euroopan laajuista valvontateemaa.

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin yhteensä 215 kappaletta (heinäkuun 2022 valvontajaksolla 140).  Lisäksi 47 (heinäkuussa 2022 27) tapauksessa ajopiirturia ei käytetty lain edellyttämällä tavalla. 

– Todettujen ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen liian suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon kokonaismäärään, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta sanoo.

Epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 133 tapauksessa. Näistä 29 tapauksessa matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan. 

– Ajoneuvojen epäkuntoisuuksista määrättiin aiempaa vähemmän seuraamuksia, mutta kuljetusten keskeyttämiset lisääntyivät entisestään, kokonaisuudessaan muutosta parempaan ei ole tapahtunut toivotulla tavalla, Onninen sanoo.

Puutteellisen kuorman varmistukseen jouduttiin puuttumaan 73 kertaa. Ylikuormia poliisi totesi 39. Valvonnan aikana tavattiin myös 8 kuljettajaa, joiden ajo-oikeus ei ollut riittävä kuljetettuun ajoneuvoon.

Valvonnassa tarkastettiin yli 1900 ajoneuvoa

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1920 raskasta ajoneuvoa, joka Onnisen mukaan ylitti ennakkoon asetun tavoitteen. Tarkastetuista ajoneuvoista noin 20 prosenttia oli ulkomaisia ajoneuvoja. 

Kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan 429 eri seuraamusta. Seuraamuksien määrä oli samassa suhteessa tarkastusmäärien kanssa kuin vastaavilla valvontajaksoilla viimeisen vuoden aikana. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä. 

Lisäksi suoritettiin 253 ulkomaalaislain mukaista tarkastusta.

Valvontaan poliisi käytti työaikaa noin 3000 tuntia.

Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin aiemmilla valvontajaksoilla havaittuihin selkeisiin epäkohtiin, kuten ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.