Rautatieliikenteen talvivarautuminen on yhteispeliä

Talvivarautumisella pyritään minimoimaan junaliikenteelle talvesta aiheutuvia häiriöitä. Väylävirasto, Finrail ja liikennöitsijät ovat parin vuoden ajan varautuneet talveen yhteistoimin. Rautatieliikenteessä kunnossapidon, liikennöinnin ja liikenteenohjauksen tulee toimia saumattomasti, jotta matkustaja- ja tavaraliikenne saadaan sujumaan.

Varautumistyön tavoitteena on varmistaa turvallinen ja sujuva liikennöinti sekä tunnistaa erityisesti ennakoivia toimenpiteitä, joilla edistetään häiriötöntä junaliikennettä yhdessä. Yhteistoimenpiteiden lisäksi jokaisella toimijalla on oma laaja vastuualueensa hoidettavana.

Raiteilla ja rautatiealueilla tehtävät lumityöt ovat yksi talviliikenteen onnistumisen kulmakivistä, jotta raiteistot pysyvät liikennöitävässä kunnossa ja vaihteet sekä liikenteenohjauslaitteet toimivat.

Alueelliset talvivarautumissuunnitelmat tehdään ja lumityöpalaverit pidetään yhdessä. Lumityöpalavereissa sovitaan viikon työt etukäteen, tarkimmillaan raidekohtaisesti: ”Kun raide on jätetty vapaaksi, kunnossapitohenkilöstö pääsee tekemään aurausta ja toisaalta liikenne saadaan ohjattua eteenpäin ennakolta sovituissa aikatauluissa”, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Jukka P. Valjakka Väylävirastosta. ”Tietoa liikennejärjestelyistä voidaan jakaa ennakolta esimerkiksi itärajan yli tulevalle liikenteelle. Alueellisella sopimisella tavoitellaankin parempaa rataverkon käytettävyyttä.”

Pitkien ja kovien pakkasjaksojen tai runsaiden lumisateiden aikaan liikennettä voidaan tarvittaessa myös supistaa ennakkoon suunnitellusti, jolloin junavuoroja ajetaan vähemmän. Supistamisilla saadaan lisäaikaa radan kunnossapidolle sekä kaluston sulattamiselle ja puhdistamiselle ja näin ollen nopeutettua liikenteen normalisoitumista.

”Vuosittaisissa säävalmius- ja liikennöintisuunnitelmissa on määritelty etukäteen, mitkä junavuorot karsitaan pois vaikeissa olosuhteissa liikenteen toimivuuden takaamiseksi. Mahdollisesta liikenteen supistamisesta tehdään aina päätös yhdessä rautateiden eri toimijoiden kanssa. Päätökset tehdään hyvissä ajoin, että saamme tiedotettua asiakkaita”, VR:n liikennejohtaja Nina Mähönen sanoo. 

”Rautatieoperaattorin on tehtävä omassa toiminnassaankin monia talvivarautumiseen liittyviä toimia, mutta onnistumisen takaa vain yhdessä varmistettu koko järjestelmän toimivuus. Kokonaisuuden toimiessa operaattorit voivat lunastaa teollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetusten toimivuudesta annetut asiakaslupaukset myös talvella”, toteaa Fenniarailin liikennepäällikkö Hannu Lehikoinen.

Tilannekuva on tärkeä kaikille osapuolille

Runsaslumisina talvina korostuu, että koko toimintakentän tilannekuva talvivarautumisesta on sama. Tilannekuvaa seuraamalla saadaan tunnistettua kehityskohteita ja onnistumisia. ”Yhteistyötä on tiivistetty myös Ilmatieteenlaitoksen kanssa ja Finrail tuottaa talven aikana viikoittain yhteenvedon sen hetkisestä lumitilanteesta sekä seuraavan viikon ennusteesta kaikille rautatieliikenteen toimijoille”, kertoo Finrailin johtaja Veera Jämsén. Pullonkaulat jäävät kiinni myös säännöllisissä harjoituksissa.

Talvivarautumisen pohjana on teknistä kehitystä ja innovaatioitakin, mutta tärkein menestystekijä on yhteiset suunnitelmat, sekä säännöllinen ja avoin tiedonvaihto. Kaikkien osapuolten on tuotava ratkaisunsa ja osaamisensa yhteiseen pöytään. Onnistuminen näkyy logistiikan ja matkustajaliikenteen asiakkaille ennakoitavina aikatauluina, turvallisuutena, täsmällisyytenä ja toimitusvarmuutena.

Urheilusta ja sen seuraamisesta

Muistatko vielä Tukholman Globenin, se on nykyään Avicii Areena. Tai mitä tapahtui juuri Lahdessa, kun Red Bull juoksutapahtuma valtasi Lahden suurmäen? Nykyään tapahtumia on entistä enemmän ja valikoimat sen kun laajenevat – kiitos pitkälti aikuisten lisääntyvän vapaa-ajan ja nousseen elintason. Vai olisiko sittenkin Golf se sinun valintasi, ja sitä auttamassa ovat sitten erilaiset Golf-videot. Tässä kaikessa kehityksessä ja lisääntyneessä tarjonnassa myös vastuullisuus (sustainability) on noussut aivan uusiin otsikoihin.

Taloudenhallintaan apua ja uusia ajatuksia

Lainamarkkinat ovat myös laajentaneet palveluitaan, ja kuka tahansa meistä aikuisista voi hakea lainaa netistä yhdestä palvelusta ja saada vastauksena useamman lainatarjouksen. Toisaalta myös lukemalla voi oppia lisää historiasta, jonka kautta kuitenkin lähes kaikki nykyajankin tapahtumat ovat selitettävissä. Ja jos sitten siitä talousrahasta jää ylimääräistä, niin ainahan naisena voi sitten shoppailla vaikka uusia vaatteita. Taloudenhallinnan ajatusten mukana tulevat helposti suunnitelmiin myös kierrättäminen ja oma hiilijalanjälki, kysymyksiä, joita pitää silloin tällöin miettiä.  Taloudenasioita ajatellessa ja suunnitellessa voi vastaan tulla paljon termejä joista ei ole aiemmin kuullutkaan, kuten annuiteetti ja tasaerä. Tai voihan tilanne olla sellainenkin, että olet tilanteessa missä tarvitset apua toiselta, tai sinä olet se, joka antaa apuja arjen raha-asioiden hoitoon toisen puolesta.

Valmistaudu syksyyn ja talveen

Kun kaikki liikuntasuoritteet ovat kalenterissa, ja oma talous tsekattu kuntoon, on aika tarkistaa auto syksyn kelejä varten, onhan renkaat kunnossa? Syksyn tullessa pitää koiranomistajienkin muistaa pari tärkeätä asiaa koiran kanssa ulkoillessa metsässä. Syksyn tullessa aurinkoiset päivät alkavat hetkellisesti ainakin vähentyä ja syksyn sateet tulevat, silloin voi välillä myös oma työmotivaatio laskea, mutta onneksi voi omalla ajattelulla löytää työmotivaation uudelleen. Toisaalta taas yrittäjät voivat syksyllä miettiä uutta ilmettä oman yrityksen ilmeeseen talvikautta ajatellen, sillä on taloudellinen tilanne maailmalla mikä tahansa, elämä ja liiketoiminta jatkuu kuitenkin.