SKAL budjettiriihestä: Liikenteen verotuksen uudistamisella kiire

Valtion budjettiesitys vuodelle 2021 ei sisällä selkeää viestiä siitä, miten liikenteen verouudistus tehdään kilpailukykyä tukevalla tavalla. Tavoitteena tulee olla tehokas, viennin kilpailukykyä tukeva logistinen järjestelmä ja uusiutuvien polttoaineiden suosiminen. Tavoitteeseen nähden poliittinen päätöksenteko kulkee pahasti jälkijunassa, toteaa kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL.

Budjettiesityksestä puuttuu ammattibiodiesel, jonka käyttöönotto alentaisi kuljetuskustannuksia ja lisäisi uusiutuvan dieselin käyttöä. Ammattibiodiesel tarvitaan, jotta Suomen vienti ja suomalaiset kuljetusyritykset pystyvät kilpailemaan eurooppalaisilla markkinoilla ympäristöä säästäen. Kyseessä on EU:n hyväksymä polttoaineveron palautusjärjestelmä (professional diesel), jonka avulla jäsenvaltiot voivat palauttaa kuljetusyrityksille polttoaineveroja. Mallin avulla parannetaan logistiikan kilpailukykyä ja turvataan kaupan ja teollisuuden toimintamahdollisuuksia.

Ammattibiodieseliin liittyvä selvitystyö kuuluu hallitusohjelmaan ja SKAL odottaa, että hallitus toteuttaa ohjelmaansa:

– Aika on käymässä vähiin. Korkeat logistiikkakustannukset eivät saa olla viennin esteenä – emme halua lisää Kaipola-uutisia, SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen sanoo.

Ammattidieselin ohella SKAL on yhdessä muun muassa Nesteen kanssa esittänyt hallitukselle veromallia, jossa uusiutuva polttoaine vapautettaisiin polttoaineverosta silloin, kun sitä käytetään vuotuisen jakeluvelvoitteen päälle. Tämä niin sanottu Ruotsin malli kannustaa asiakkaita valitsemaan uusiutuvan tuotteen, koska valinta vähentää varmuudella kokonaispäästöjä. Yhdistettynä ammattibiodieseliin malli mahdollistaisi maanteiden tavaraliikenteessä nopean siirtymän lähes päästöttömään liikenteeseen.

Budjettiin sisältyvä nelostien kehityshanke tervetullut, ja muille vastaaville hankkeille on huutava tarve. Uusia tiestön kehityshankkeita tulee käynnistää EU:n elvytyspaketilla. Hyväkuntoinen tieverkko alentaa liikenteen ympäristöpäästöjä merkittävästi.