IVECO esitteli kahdeksannessa Gasnam-konferenssissa visionsa maakaasusta ja vaihtoehtoisesta käyttövoimasta kuljetusalalla

IVECOn brändijohtaja Thomas Hilse piti puheenvuoron kahdeksannessa Gasnam-konferenssissa. Hän painotti, kuinka ”IVECOn tie hiilineutraaliuteen alkaa maakaasusta ja etenee LNG-kaasun (joka toimii siltana vedyn käyttöön) ja bio-LNG:n (laukaiseva tekijä) kautta lopulliseen päämääräänsä: täydelliseen valikoimaan vihreän liikkuvuuden ratkaisuja.”

IVECO osallistui kahdeksanteen Gasnam-konferessiin – Green Gas Mobility Summit -kokoukseen. Vuosittaisessa tilaisuudessa alan ammattilaiset ja journalistit kohtaavat keskustellakseen luonnollisen ja uusiutuvan kaasun käytöstä Espanjassa ja Euroopassa. Gasnam on järjestö, joka edistää luonnollisen ja uusiutuvan kaasun (biometaani ja vety) käyttöä tieliikenteen ja merenkulun polttoaineena Espanjassa ja Portugalissa. Järjestöllä on parhaillaan 135 jäsentä useilta eri aloilta: energia-alalta, autoalalta, tekniikan alalta, jälleenmyyjien alalta, kuljetusalalta ja eri instituutioista. Yli 20 näytteilleasettajaa osallistui virtuaalisen tapahtumaan, joka järjestettiin 21.–23. syyskuuta. Näytteilleasettajilla oli mahdollisuus analysoida vaihtoehtoisen polttoaineen tarjoamia etuja ja tehoa.

IVECO on edelläkävijä maakaasuteknologian saralla. Se näyttää muille tietä täydellä valikoimallaan ympäristöystävällisellä polttoaineella kulkevia ajoneuvoja, joita on myyty jo yli 35 000 kappaletta. IVECO oli yksi tilaisuuden pääosallistujista ja esitteli visionsa tulevaisuuden kestävästä maantiekuljetuksesta.

IVECOn brändijohtaja Thomas Hilse oli yksi tilaisuuden pääpuhujista. Hilse puhui asiakastuesta ja nollapäästöihin johtavan polun valitsemisesta kuorma-automarkkinoilla.Hilse selvitti asiaa: ”Päätavoite, eli nollapäästöinen liikenne saavutetaan käyttämällä eri teknologioita sen mukaan, minkälaisia työtehtäviä ja käyttötarkoituksia kullakin asiakkaalla on. Ei ole olemassa yhtä yksittäistä ratkaisua, joka sopisi kaikille. IVECOn tie hiilineutraaliuteen alkaa maakaasusta ja etenee LNG:n (joka toimii siltana vedyn käyttöön) ja bio-LNG:n (laukaiseva tekijä) kautta lopulliseen tavoitteeseensa: täydelliseen valikoimaan vihreän liikkuvuuden ratkaisuja.”

IVECOn hyöty- ja erikoisajoneuvojen kansainvälinen tuotantojohtaja Ángel Rodríguez Lagunilla, painotti, että ”kestävyys on IVECOn kantava voima, kuten omistautumisemme maakaasuteknologiaan ja täydellinen valikoimamme maakaasuajoneuvoja osoittaa. Lisäksi olemme saavuttaneet kaiken kestävillä prosesseilla, jotka ovat keskeisessä asemassa alan uudistumisessa.”

Konferenssi tarjoaa tunnustetusti viitearvot maantieliikenteen ja merenkulun vaihtoehtoisille teknologioille. Konferenssin ensimmäisten päivien aikana IVECOn tuotekehityksen ja -suunnittelun varajohtaja Pablo Cebrián osallistui paneelikeskusteluun aiheesta ”Liikkuvuus vedyllä: Tulevaisuus, joka on yhä enemmän ajankohtainen”. Hän huomautti, että ”kaikki jo olemassa olevat ja vielä kehitteillä olevat teknologiat ovat tarpeellisia, jos haluamme saavuttaa vuodelle 2030 asetetut päästöjen vähentämistavoitteet sekä tietenkin päästä myös tavoitteeseemme 100-prosenttisesti hiilidioksidipäästövapaasta kuljetusalasta vuoteen 2050 mennessä. Vety on tulevaisuuden paras vaihtoehto pitkän matkan kuljetuksiin, ja seuraavien viiden vuoden aikana näemme valtavan kasvun kaikissa teknologioissa, jotka mahdollistavat vedyn hyödyntämisen: tuottamisessa, jakelussa, kuorma-autojen korkeapainesäilytysjärjestelmissä ja ennen kaikkea polttokennoissa.”

IVECO edistää aktiivisesti maakaasun käyttöä maantieliikenteessä
IVECO on edelläkävijä maakaasun käytössä ja kehittämisessä maantieliikenteen tarpeisiin. IVECO on sitoutunut tämän tapaiseen kestävään polttoaineeseen ja pitää sitä ainoana nykyaikaisena, todellisena ja saatavilla olevana vaihtoehtona pitkän matkan tehtäviin ja matkustajakuljetuksiin sen energiataseen, suorituskyvyn ja pienempien päästöjen ansiosta. Maakaasun esiintymät, saatavuus, turvallisuus ja matalampi hintataso tekevät siitä turvallisen ratkaisun täyttämään kuljetusyritysten tarpeet oli heidän työtehtävänsä minkälaisia tahansa.

IVECO on maakaasukäyttöisten hyötyajoneuvoteknologioiden ehdoton kansainvälinen markkinajohtaja yli 35 000 myydyllä maakaasuajoneuvollaan.Brändi on tällä hetkellä ainoa valmistaja, joka tarjoaa täydellisen valikoiman maakaasumalleja kolmella moottoriperheellä, joiden teho vaihtelee 136 ja 460 hv:n välillä, ja tuotteilla 3,5 tonnista 40 tonniin. Valikoimassa on matkustaja-ajoneuvoja sekä kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja pitkien matkojen kuljetuksiin. IVECOn tarjonta sisältää IVECO S-WAY NO 460 -kuorma-auton, joka on markkinoiden ainoa ajoneuvo, jonka toimintasäde on jopa 1 600 km ja moottorin teho 460 HV.

Lähde